ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Καταργούνται τα επικυρωμένα αντίγραφα

Οι απλές φωτοτυπίες αντικαθιστούν στο εξής τα επικυρωμένα αντίγραφα στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως αποφασίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στόχος, η διευκόλυνση των πολιτών και η πάταξη της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό καταργούνται επίσης η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ, επιμηκύνεται η ισχύς της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες και καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου, όσον αφορά στον τομέα των κρατικών προμηθειών. Τα επικυρωμένα αντίγραφα κόστιζαν:  50 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων σε ΚΕΠ και αστυνομικά τμήματα, 3 λεπτά ο μέσος χρόνος για την κάθε επικύρωση, 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες 312.500 εργάσιμες ημέρες και 1.420 υπάλληλοι με αποκλειστική και πλήρη απασχόληση (πηγή: topontiki.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: