ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝτης Eλένης Tροβά - 31/7/2013

Σε θέση μάχης είναι ο δικηγορικός κόσμος, καθώς έχει ενστάσεις για τρία σημεία του νέου Κώδικα Δικηγόρων που καταρτίζει εδώ και καιρό το υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή μετά το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Αυγούστου.

Μετά από 59 χρόνια και μετά από ατέρμονες προσπάθειες δεκάδων υπουργών Δικαιοσύνης και προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ο νέος Κώδικας Δικηγόρων των 166 άρθρων αναμένεται να πάρει το δρόμο για την Βουλή.

Ο Κώδικας των Δικηγόρων που ισχύει μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει 250 άρθρα, τέθηκε σε εφαρμογή το 1954. Έκτοτε έχει δεχθεί πολλές τροποποιήσεις και έχουν συσταθεί την τελευταία 20ετία δεκάδες επιτροπές αναμόρφωσής του, χωρίς όμως ποτέ να έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο νέου Δικηγορικού Κώδικα και πολύ περισσότερο δεν έχει φτάσει ποτέ στην Βουλή.

Τα τελευταία δύο χρόνια εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση του νέου Κώδικα Δικηγόρων και σήμερα είναι στα χέρια του υπουργού Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου ένας ολοκληρωμένος νέος Κώδικας, ο οποίος του είχε παραδοθεί σε τελικό στάδιο από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Αντ. Ρουπακιώτη. Πάντως, η αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μαζί με τους αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι να δοθεί το τελικό σήμα από τον κ. Αθανασίου για την κατάθεση του στη Βουλή. Από την Βουλή δεν θα ψηφιστεί με τη διαδικασία των κωδίκων, δηλαδή «μία και έξω» σε μία συνεδρίαση του κοινοβουλίου, αλλά θα συζητηθεί κανονικά κατ΄ άρθρον, καθώς τον Αύγουστο λειτουργούν τα θερινά τμήματα του κοινοβουλίου και κατά συνέπεια δεν συγκροτείται η ολομέλεια για να μπορεί να περάσει με την διαδικασία των Κωδίκων.

Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, καθορίζει, μεταξύ των άλλων, τον τρόπο αμοιβής των δικηγορικών υπηρεσιών, επιτρέπει για πρώτη φορά με προϋποθέσεις τη διαφήμιση των δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, προβλέπει Πανελλαδικές εξετάσεις υψηλού επιπέδου για την εγγραφή των ασκούμενων στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, επεκτείνει τη θητεία των διοικήσεων των Συλλόγων από τα τρία στα τέσσερα χρόνια, καθιερώνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις δικηγορικές εκλογές, καταργώντας το μέχρι σήμερα παραταξιακό, διευρύνει αισθητά τον κύκλο των υπηρεσιών στις οποίες οι απόφοιτοι των Νομικών Σχολών μπορούν να κάνουν την άσκηση δικηγορίας, κ.λπ.

Όμως, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας με πρωτοστατούντες αυτούς των μεγάλων πόλεων, διαπιστώνουν έντονες ενστάσεις και εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες του νομικού κόσμου, στα εξής τρία σημεία του νέου Κώδικα: 1) Στο θέμα καθορισμού των αμοιβών τους, 2) Στον τρόπο διανομής των κρατήσεων από το γραμμάτιο προείσπραξης και 3) Στην μη ύπαρξη κατώτερης αμοιβής στους έμμισθους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα (απασχολούμενους με παγία αντιμισθία).

Κατ΄ αρχάς, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται με γραπτή συμφωνία δικηγόρου και πελάτη. Τα δυο μέρη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβή για το σύνολο της υπόθεσης ή ανά στάδιο νομικών ενεργειών. Αν δεν υπάρξει γραπτή συμφωνία, τότε η αμοιβή καθορίζεται ανάλογα με την αξία της κάθε υπόθεσης, σε συνδυασμό με τις νόμιμες αμοιβές που ισχύουν σήμερα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το πρώτο Μνημόνιο (Ν. 3919/2011).

Ενδεικτικά, αν δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία, τότε για τη σύνταξη αγωγής που έχει αντικείμενο έως 200.000 ευρώ η αμοιβή θα είναι 2%, για αγωγή από 200.001 έως 750.000 ευρώ η αμοιβή θα είναι 1,5%, από 750.001 έως 1.500.000 ευρώ θα είναι 1%, κ.λπ., ενώ για άλλες υποθέσεις που δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, ισχύουν οι σημερινές αμοιβές του Ν. 3919/2011 και η σχετική υπουργική απόφαση του 2007. Για παράδειγμα η αμοιβή για παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο καθορίζεται στα 214 ευρώ και στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στα 117 ευρώ. Παράλληλα καθορίζονται οι νόμιμες αμοιβές για διάφορες άλλες νομικές ενέργειες, όπως ασφαλιστικά μέτρα, συμβιβασμοί κατά τη διάρκεια της δίκης, κ.λπ.

Οι δικηγόροι ωστόσο εκφράσουν φόβους ότι η αμοιβή τους δεν θα καθορίζεται από καμία διάταξη του νέου Κώδικα, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η αξιοπρεπής παρουσία του δικηγόρου στα δικαστήρια, κ.λπ., ενώ θα δημιουργηθεί χάος στις σχέσεις δικηγόρου και πελάτη. Ακόμη, τονίζουν ότι ο Γερμανικός Κώδικας Δικηγόρων, όπως και οι αντίστοιχοι Κώδικες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθορίζουν με σαφήνεια τις αποδοχές των δικηγόρων. Για αυτό ζητούν να διατηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του νέου Κώδικα ως προς τις αμοιβές τους.

Το δεύτερο σημείο που διαφωνούν οι Σύλλογοι είναι το άρθρο 61 του νέου Κώδικα το οποίο αναφέρεται στη διανομή του ποσού των κρατήσεων που γίνονται από τα γραμμάτια προείσπραξης. Μάλιστα, στο σχέδιο του Κώδικα για το θέμα αυτό υπάρχουν δύο προστάσεις.

Η πρώτη πρόταση αναφέρει ότι από το ποσό του γραμμάτιου προείσπραξης ορισμένο ποσοστό πηγαίνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο Ταμείο Νομικών, στο Διανεμητικό Λογαριασμών Νέων Δικηγόρων, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων, κ.λπ.

Η δεύτερη πρόταση αναφέρει ότι από το γραμμάτιο προείσπραξης (ανεξάρτητα ύψους) θα κρατείται για τους Συλλόγους, Ταμεία, κ.λπ. ένα πάγιο ποσό.

Οι δικηγόροι αντιδρούν στην δεύτερη αυτή πρόταση (πάγιο ποσό), καθώς εκτιμούν ότι είναι προπομπός για την παντελή κατάργηση του γραμματίου προείσπραξης, σε επόμενο στάδιο. Να διευκρινιστεί ότι το ποσοστό αυτό υπέρ των Συλλόγων, Ταμείων, κ.λπ. δεν επιβαρύνει τον πελάτη, αλλά αφαιρείται από την αμοιβή του δικηγόρου.

Το τρίτο σημείο τριβής των Δικηγορικών Συλλόγων είναι η μη ύπαρξη κατώτερης αμοιβής στους έμμισθούς δικηγόρου του ιδιωτικού τομέα και στο μικρό ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους. Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι ενώ καθορίζεται η ελάχιστη αμοιβή του ανειδίκευτου εργάτη, δεν καθορίζεται η κατώτερη αμοιβή του έμμισθου δικηγόρου του ιδιωτικού τομέα.

Οι νέες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων

Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κώδικας περιλαμβάνει και τομές, όπως είναι ότι η θητεία των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων θα είναι πλέον τετραετής αντί της τριετούς που ισχύει σήμερα και η προεδρική θητεία δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο, δηλαδή οι πρόεδροι θα μπορούν να παραμένουν μέχρι 8 χρόνια . Εξάλλου, οι υποψήφιοι για τα διοικητικά συμβούλια θα κατέρχονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει μέχρι χίλια μέλη. Αν όμως έχει πάνω από χίλια μέλη, τότε μπορεί μεν να καταρτιστεί ενιαίο ψηφοδέλτιο, αφού όμως έχει προηγηθεί θετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις εκλογές.

Οι εκλογές θα διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, αντί του Φεβρουαρίου που γίνονται σήμερα και η θητεία των νέων προέδρων και των νέων Δ.Σ. θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Διευκρινίζεται ότι ο νέος Κώδικας Δικηγόρων δεν καταλαμβάνει τις εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου του 2014, καθώς η ισχύς των νέων εκλογικών διατάξεων αρχίζει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Επίσης, επιτρέπεται η διαφήμιση δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Όμως, η διαφήμιση πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, χωρίς να είναι αθέμιτη και παραπλανητική, χωρίς να αναφέρεται σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστό επιτυχίας του διαφημιζόμενου δικηγόρου σε υποθέσεις, χωρίς να γίνονται συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους, χωρίς να αναφέρονται σε ονόματα πελατών τους χωρίς τη συναίνεσή τους, ενώ οι δικηγόροι μπορούν να διατηρούν και επαγγελματική ιστοσελίδα. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ στους υπότροπους προβλέπεται ποινή προσωρινής παύσης από δύο έως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι 20.000 ευρώ. Αντίθετα, απαγορεύεται να δίνουν συνεντεύξεις και να κάνουν δηλώσεις εφόσον αποκαλύπτουν στοιχεία επί εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να συσταθούν μόνο από εν ενεργεία δικηγόρους, ενώ αποκλείεται η συμμετοχή κάθε άλλου επαγγελματία (συμβολαιογράφου, κ.λπ.). Οι εταιρείες αυτές σκοπό έχουν μόνο την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, ενώ μπορούν να έχουν υποκαταστήματα τόσο στην Ελλάδα (εκτός της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι οι δικηγόροι-μέλη της εταιρείας), όσο και στο εξωτερικό.

Η άσκηση δικηγορίας (18 μήνες) μπορεί να γίνει εκτός από τα δικηγορικά γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, στην νομική υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στις ανεξάρτητες Αρχές, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Οργανισμούς, Δικηγορικούς Συλλόγους, σε νομικές υπηρεσίες δημοσίων υπηρεσιών και για διάστημα έξι μηνών στα δικαστήρια της χώρας. 'Άσκηση μπορούν να κάνουν και όσοι είναι πτυχιούχοι Ευρωπαϊκών ΑΕΙ, ενώ οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών της αλλοδαπής, οφείλουν προηγουμένως να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους ως ισότιμο των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Απρίλιο) οι υποψήφιοι δικηγόροι θα δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις με τη φροντίδα της «επιτροπής δοκιμασίας επάρκειας» η οποία συγκροτείται από καθηγητές Πανεπιστημίων και από τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Οι νέοι δικηγόροι θα ορκίζονται πλέον ενώπιον του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο εγγράφονται και όχι στα δικαστήρια όπως γίνεται σήμερα.

Για θέματα ιδιαίτερης και κρίσιμης σημασίας που αφορούν τον δικηγορικό κόσμο ή τη λειτουργία της Δικαιοσύνης μπορεί να προκηρυχθεί δημοψήφισμα πανελλαδικής εμβέλειας με μυστική ψηφοφορία, εφόσον όμως προηγηθεί απόφαση των 2/3 των μελών της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Τέλος, τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων θα εκλέγονται με κλήρωση από το σύνολο των μελών του κάθε Δικηγορικού Συλλόγου που έχει 15 χρόνια δικηγορία και θα προεδρεύει ο αρχαιότερος.

Πηγή: ΑΜΕ-ΜΠΕ
Η επιτροπή που συνεστήθη για τον Νέο Κώδικα Περί Δικηγόρων εδώ
Το σχέδιο Νόμου του μηνός φεβρουαρίου του 2013 εδώ

Το σχόλιό μας

Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα χρόνια κοσκινίζει! Ενώ η Τρόικα ασχολείται με την απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος σαν και από αυτό να εξαρτάτο η τύχη του χρέους της χώρας μας εμείς βασανιζόμαστε για τα αβασάνιστα.
Δικηγορικές εκλογές πλησιάζουν και όποιος πρόλαβε την κάλπη οίδε...

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 25 Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3614/2007 : Η ΚΑΥΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑτης Eλένης Tροβά - 25/7/2013
HOT ενασχόληση των ημερών η ρύθμιση για τη διαιτησία όπως έγινε πρόσφατα με την τροποποίηση του νόμου 3614/2007 που όμως ξανατροποποιήθηκε. Για την αρχικη σας ενημερώσαμε έγκαιρα. Τώρα δείτε πώς ισχύει πλέον! Ευχόμαστε στους συναδέλφους και δικαστές που θα επιληφθούν καλό καλοκαίρι διότι ως ήτο στο παρελθόν  δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν ούτε ένα θαλάσσιο μπάνιο! Και κατά τα λοιπά ας μην τρωγόμαστε, η πίττα φτάνει για όλους φίλοι δικηγόροι!


Άρθρο 25Α
Διαδικασία Διαιτησίας
1. Στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων στις οποίες Κύριος του Έργου ή/και Φορέας Κατασκευής είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005, στις οποίες ως διαδικασία επίλυσης διαφορών προβλέπονται οι διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του ν. 3669/2008 ή των άρθρων 12 και 13 του ν. 1418/1984, όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ του Κυρίου του Έργου ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου από την εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής Σύμβασης Δημοσίου Έργου ή με αφορμή αυτή, κaθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εφεξής, δύνανται, με επιλογή του Κυρίου του Έργου ή του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3, να επιλύονται με τη διαδικασία Διαιτησίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.
2. Στις Διακηρύξεις που θα προκηρυχθούν μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, σχετικώς με συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή, κατ’ επιλογή είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του ν. 3669/2008 είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου.
3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου γίνεται με έγγραφη δήλωση - πρόταση, κοινοποιούμενη πάντοτε με Δικαστικό Επιμελητή, στον αντισυμβαλλόμενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου Υπουργό, επί της όποιας αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών ο ως άνω Υπουργός, μετά από εισήγηση της Διοίκησης του Κυρίου του Έργου. Όλες οι ως άνω διαφορές, για την επίλυση των οποίων τα συμβαλλόμενα Μέρη επέλεξαν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου θα επιλύονται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις.
Εφόσον τα συμβαλλόμενα Μέρη επιλέξουν εγγράφως, κατά τα ανωτέρω, την προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας, η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5, θα εφαρμόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών.
4. Ο Ανάδοχος πριν προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας, οφείλει να υποβάλλει Ένσταση. Η Ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους, που προσβάλλει έννομο συμφέρον του και ασκείται με επίδοση από τον Ανάδοχο σχετικού εγγράφου με δικαστικό επιμελητή προς το αντισυμβαλλόμενο Μέρος, όπως εκπροσωπείται νομίμως. Το αντισυμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την προς αυτό επίδοση της Ένστασης, να εκδώσει και κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς τον Ανάδοχο τη σχετική απόφαση του. Σε περίπτωση που η Ένσταση απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο Ανάδοχος μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5. Η προθεσμία για την άσκηση Ένστασης και η προθεσμία για την έκδοση Απόφασης επί της Ένστασης, αναστέλλουν την προθεσμία προσφυγής στη διαδικασία της Διαιτησίας. Η άσκηση Ένστασης ή η διεξαγωγή διαδικασίας Διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών της σχετικής Σύμβασης Δημοσίου Έργου. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει Ένσταση, για όσες διαφορές έχουν ήδη ανακύψει μέχρι την κατά τα ως άνω επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας, για τις οποίες έχει ήδη απορριφθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, ένσταση του Αναδόχου, υποβληθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984.
5. Κάθε Μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επί της Ένστασης ή της απράκτου παρόδου της δίμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 7.
6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει ένα Διαιτητή. Σε περίπτωση μη διορισμού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση εντός οκτώ (8) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτητής θα ορίζεται για λογαριασμό του καθ` ου από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.
7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της αίτησης, ορίζει με κλήρωση ως Επιδιαιτητή, Σύμβουλο Επικρατείας, περιλαμβανομένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.
8. Η Διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από τις διατάξεις 867 έως 903 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το Δικαστήριο εφαρμόζει τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας. Η απόφαση λαμβάνεται υπό των Διαιτητών κατά πλειοψηφία. Το διαιτητικό Δικαστήριο δικαιούται, στο πλαίσιο εκκρεμούσας σε αυτό διαφοράς, να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να εκδίδει και αποφάσεις προσωρινής αναστολής.
9. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της Διαιτησίας και της πραγματογνωμοσύνης, κατά περίπτωση και την κατανομή τους στα Μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του Επιδιαιτητή. Το διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των Μερών ή με πρωτοβουλία του, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία για σπουδαίο λόγο.
10. Η διαιτητική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και είναι δεσμευτική και για τα δύο Μέρη, τα οποία ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση άμεσης συμμόρφωσης τους προς αυτή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής αποφάσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 897 του Κ.Πολ.Δ. Αν από την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης της οποίας η αποκατάσταση είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη μπορεί να διαταχθεί μετά από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ολική ή μερική αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή χωρίς εγγύηση αν η αγωγή ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης του νικήσαντος διαδίκου.
11. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κατά τη διαιτητική διαδικασία ή μη υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο της διαιτητικής απόφασης από Διαιτητή, αρκεί η μνεία του γεγονότος αυτού στην απόφαση, η οποία υπογράφεται πάντοτε από τον Επιδιαιτητή.
12. Η προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας δεν αίρει τη δυνατότητα των Μερών να επιδιώξουν παραλλήλως τη συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειες επίλυσης να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της εν λόγω διαδικασίας ή των προθεσμιών της, εκτός ρητής αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των Μερών.
13. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να εφαρμόζονται και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύψει μεταξύ των Συμβαλλομένων των ως άνω Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, από την εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής Σύμβασης Δημόσιου `Έργου ή με αφορμή αυτή, μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον για τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η επ’ ακροατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής του Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984, εφόσον έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία του άρθρου 76 ν. 3669/2008 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 και εφόσον η προαναφερθείσα προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 77 ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984.
β) Για όσες από τις ως άνω Συμβάσεις Δημοσίου Έργου δεν έχουν ανακύψει διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής, η επιλογή των Μερών της παραγράφου 3 για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγγραφη δήλωση της πρώτης διαφοράς. Εφόσον για την πρώτη διαφορά, που ανακύψει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τα συμβαλλόμενα Μέρη επιλέξουν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται με τις διατάξεις της παρούσας, η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες ως άνω διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών.
γ) Για όσες από τις ως άνω Συμβάσεις Δημοσίου Έργου έχουν ήδη ανακύψει διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις εν λόγω ανακύψασες διαφορές, η επιλογή των Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται αποκλειστικώς μέχρι την δεκάτη (10) Σεπτεμβρίου 2013. Στην περίπτωση αυτή, στην ως άνω συμφωνία των συμβαλλόμενων Μερών για την επιλογή της προβλεπόμενης με τις διατάξεις της παρούσας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής, θα περιλαμβάνεται και σχετική δήλωση του Αναδόχου του Δημόσιου Έργου, με την οποία θα παραιτείται από κάθε τυχόν ήδη ασκηθείσα εκ μέρους του ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή, καθώς και ότι θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή της αρμόδιας Αρχής.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝτης Eλένης Tροβά - 24/7/2013 4:07:13 μμ
Οταν ξεκίνησα να εργάζομαι δεν υπήρχαν δικηγορικές εταιρίες στη χώρα. Υπήρχαν συγκατοικίσεις και συχνά πυκνά τσακωμοί. Υπήρχαν συνάδελφοι που συνεργάζονταν όπως το γνωστό δίδυμο Δεληκωστόπουλου Σινανιώτη για χρόνια και δικηγόροι φίρμες που επισκίαζαν τους λοιπούς συνεργάτες τους. Υπήρχαν λοιπόν επώνυμοι δικηγόροι και ανώνυμοι δικηγόροι. Σταδιακά ξεκίνησαν οι πρώτες εταιρικές μορφές. Ποιός δεν θυμάται την "πρώτη δικηγορική εταιρία στη χώρα" η οποία βεβαίως πλήρωσε το τίμημα της πρωτοπορίας της? Αρχικά με πέντε εταίρους στη συνέχεια με δύο η νομοθεσία επέτρεψε τη σύσταση δικηγορικών εταιριών προσφέροντας ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό πιά δεν υπάρχει και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί ως εκ τούτου ο θεσμός. Αξίζει ομως στο πλαίσιο της αναζήτησης της ταυτότητας του δικηγορικού επαγγέλματος να δούμε τι μας λένε συνάδελφοι που επιχείρησαν την εταιρική συνεργασία δυναμικά.
Με πέντε βασικούς εταίρους συνεχίζει τη διαδρομή της η δικηγορική εταιρία Μπαχάς Γραμματίδης σήμερα και σημαντικό αριθμό συνεργατών. Τους βασικούς κανόνες της συνεργασίας τους θα διαβάσει κανείς αναλυτικά στην έξοχη συνέντευξη που έδωσαν πριν λίγα χρόνια για το περιοδικό Συνήγορος (47/2004) και το οποίο μας πρόσφεραν για ανάγνωση μέσω των Νομικών Νέων.
Ο σύγχρονος δικηγόρος διαβάζει με έκπληξη το σκεπτικό των ανθρώπων αυτών ήδη από  το 2004 και σχεδόν δέκα χρόνια μετά η σκέψη τους είναι φρέσκια και επίκαιρη.
Μια εταιρία χωρίς κληρονομικά βάρη αν και με παρελθόν δικηγορικό όπως συμβαίνει συχνά για πολλούς, μια εταιρία με σημαντικούς συνεργάτες που είναι όλοι μεταξύ τους όπως λένε και φίλοι.
Τώρα που το φορολογικό πλεονέκτημα περιορίσθηκε αξίζει να δούμε ποιοί κανόνες διέπουν τις ανθρώπινες δικηγορικές σχέσεις και πώς κάμπτονται σε σχέση με την πελατεία και το χρήμα. Αξίζει να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί.
Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη χώρα μας μέσα από διάφορες ανάλογες συνεργασίες που δεν θα είναι δυστυχώς πολλές. Θα προσπαθήσουμε να δούμε την αγορά του επαγγέλματός μας ατομικά και σόλο, αλλά και ομαδικά. Το μέγα ζήτημα για κάθε επαγγελματία που είναι πώς κατασκευάζονται οντότητες παραμένει ζήτημα προσωπικοτήτων και τύχης. Χρήματα έχουν βγάλει πολλοί και ακόμη περισσότεροι τα έχουν χάσει. Προσωπικότητες όμως σπανίζουν. Αυτές θα αναζητήσουμε μέσα από τη διαδρομή μας αυτή με τρόπο κριτικό αντικειμενικό, με καμάρι για όσα κατάφεραν οι άλλοι και χωρίς το γνωστό επαγγελματικό φθόνο. Μπαχάς Γραμματίδης λοιπόν και καλό ξεκίνημα!

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ?της Εφης Θωμά - 23/7/2013
Με την συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2009, από τα 27 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η Ευρώπη ενισχύθηκε. Απέκτησε νομική προσωπικότητα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών σε αντικατάσταση της εναλλασσόμενης Προεδρίας και Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέστησαν επίσημα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Στόχος της Συνθήκης είναι να γίνει η Ε.Ε. περισσότερο δημοκρατική, αποτελεσματική και ανοικτή στους Ευρωπαίους πολίτες, χρησιμοποιώντας διαφανείς διαδικασίες κατά τη λειτουργία των οργάνων της.

Το στοίχημα της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών της Ευρώπης, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε δημοκρατικά καθεστώτα, με συνθήκες ευημερίας των χωρών, κερδήθηκε υπό την καθοδήγηση εμπνευσμένων πολιτικών της περιόδου, κάτι το οποίο επισφραγίστηκε και το 2012 με το Νόμπελ Ειρήνης, που απονεμήθηκε στην Ε.Ε. Όπως το έγκριτο περιοδικό economist είχε γράψει, η Ε.Ε. δημιουργήθηκε με σκοπό να κρύψει την δύναμη της Γερμανίας και την αδυναμία της Γαλλίας. Μέσω της καθιέρωσης της ενιαίας αγοράς, η Ένωση ενισχύθηκε και με την οικονομική νομισματική ένωση, μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ καθιερώθηκε κοινό νόμισμα στις χώρες - μέλη της ευρωζώνης.

Από την άλλη πλευρά, οι ευρωσκεπτικιστές πληθαίνουν καθημερινά και ιδίως στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης εντός της Ε.Ε., η δυσαρέσκεια είναι ιδιαίτερα έντονη. Πιο συγκεκριμένα στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2009 η προσέλευση των ψηφοφόρων άγγιξε το 43,1%, καταγράφοντας μεγάλη αποχή από τις κάλπες ακόμα και σε παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκές χώρες. Οι Ολλανδοί σε δημοσκόπηση του ίδιου έτους θεωρούν ότι τα χρήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατασπαταλούνται από τις Βρυξέλλες και η Νορβηγία, μια από τις σημαντικότερες οικονομίες της Ευρώπης, αρνείται σθεναρά να προσχωρήσει στην Ε.Ε.

Στη χώρα μας, η συμμετοχή μας από το 1981 στην Ε.Ε., δεν κατάφερε, δυστυχώς, να μας εμπνεύσει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, προσανατολισμένο στην αναζήτηση νέων ευρωπαϊκών προοπτικών, στην ανακάλυψη νέων γειτονικών πολιτισμών, στη γνώση των θεσμών και οργάνων και των εν γένει δικαιωμάτων που απολαμβάνουμε ως πολίτες, όχι μόνο ενός κράτους αλλά μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής ένωσης κρατών.

Η Ευρώπη έχει κάνει πολλά βήματα και η τυχόν διάλυσή της θα κατέστρεφε την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ακυρώνοντας χρόνια προσπαθειών και σημαντικών επιτευγμάτων. Η τωρινή κρίση, ναι μεν την κλονίζει συθέμελα, πλην όμως η αναπτυξιακή στρατηγική της Ένωσης για το 2020, περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, το κλίμα, την ενέργεια και υπόσχεται μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τη στρατηγική αυτή.

Οι πολίτες των χωρών μελών της Ένωσης έχουν προσωπική ευθύνη να στηρίξουν την προσπάθεια, αντιλαμβανόμενοι τα οφέλη της συμμετοχής σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να απέχουν συνειδητά και δικαιολογημένα. Όπως πολύ εύστοχα είπε, εξάλλου, ο Κάσιος στον Ιούλιο Καίσαρα του Σαίξπηρ «οι άνθρωποι ορισμένες φορές είναι κύριοι της μοίρας τους. Το σφάλμα, αγαπητέ Βρούτε, δεν είναι στο πεπρωμένο μας, αλλά στους εαυτούς μας, εάν γινόμαστε υπηρέτες».

Έφη Θωμά
Δικηγόρος LL.M., M.E.S.
Μιαούλη 43-45, Πάτρα
Τηλ./Φαξ: +30 2613 007046
Κιν: +30 6972 409138
Email: efi_thoma@hotmail.com

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗτου Γιώργου Καζολέα - 18/7/2013

Στις 9 Μαρτίου 1919 ο ποιητής και δικηγόρος Κώστας Καρυωτάκης συνέταξε και έστειλε την παρακάτω εξώδικη πρόσκληση κατά της εκδοτικής εταιρίας «Τύπος»:
«Έχων υπόψη μου την πλειστάκις εν τω παρ’ υμών εκδιδομένω περιοδικώ «Νουμάς» αναγραφείσαν ειδοποίησην ότι τούτο αναγγέλλει παν βιβλίον του οποίου ήθελε σταλεί εις τα γραφεία του έν αντίτυπον και βασιζόμενος εις την μεταξύ των φιλολογούντων ευρύτητα της κυκλοφορίας του «Νουμά», εξέδωκα εις τόμον τα ποιήματά μου, δαπανήσας ικανά. Μετά την έκδοσιν απέστειλα δύο αντίτυπα εις τα γραφεία του εν λόγω περιοδικού, το οποίον όμως, και τούτο προφανώς οφείλεται εις φιλολογικήν αντιζηλίαν των συντασσόντων αυτό εφημεριδογράφων, δεν προέβη εις την αναγγελίαν της εκδόσεως. Επειδή εις σχετικήν διαμαρτυρίαν μου, μοι εδόθη η απάντησις ότι δεν ελήφθησαν τα άνω αντίτυπα, διήλθον αυτοπροσώπως εκ των γραφείων σας την 4 τρ.μηνός και έτους και άφισα και τρίτον αντίτυπον, αλλά και εις το σημερινό σας φύλλον εκρίνατε καλόν να μου απαντήσητε διά της αυτής περιφρονητικής σιωπής.
Επειδή η συμπεριφορά αύτη των εφημεριδογράφων του «Νουμά», εκτός του ότι αποτελεί ηθικήν κατ’ εμού ως λογογράφου προσβολήν, με εζημίωσε και χρηματικώς, διότι περιώρισεν εις το ελάχιστον την προϋπολογισθείσαν κατανάλωσιν των αντιτύπων του βιβλίου μου, σας προσκαλώ όπως δημοσιεύσητε εις το φύλλον της 16 Μαρτίου ε.ε. του περιοδικού «Νουμάς» υπό τον τίτλον «Ελληνική Φιλολογία», υπό τον οποίον πάντοτε δημοσιεύετε τας παροιμίας, ειδήσεις και εις θέσιν καταφανή τας λέξεις: «Εκυκλοφόρησαν με τον τίτλον «Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραγμάτων» ποιήματα του κ. Κ.Γ.Καρυωτάκη» αποφεύγοντες σχόλια ειρωνικά ή άλλα και χωρίς εν γένει να διαφαίνηται προσπάθεια εκ μέρους σας προς μείωσιν εν τη συνειδήσει των αναγνωστών σας της αξίας του έργου μου. Εν περιπτώσει μη δημοσιεύσεως ή εσφαλμένης ή κατ’ άλλον τρόπον δημοσιεύσεως των άνω δέκα επτά λέξεων, σας προσκαλώ όπως μοί μετρήσητε, απέναντι των όσων εδαπάνησα δια την έκδοσιν του έργου μου, του οποίου εματαιώσατε την κυκλοφορίαν, δραχμάς τριακοσίας πεντήκοντα (350), ας εν σχετική αρνήσει υμών, προτίθεμαι και δικαστικώς να απαιτήσω. Αρμόδιος δικαστ. Κλητήρ επιδότω. Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1919. Ο Προσκαλών Κ.Γ.Καρυωτάκης»
Το εξώδικο αυτό (δημοσιευμένο στο Wikipedia) είναι μία από τις λίγες, αν όχι η μοναδική φορά, που ο Καρυωτάκης εμφανίζεται ως δικηγόρος με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βιογραφίας του, στις 11 Δεκεμβρίου του 1917 πήρε το πτυχίο της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό “λίαν καλώς” και μετά τη Νομική, γράφτηκε στη Φιλοσοφική, για να πάρει αναστολή από το στρατό. Τον Ιανουάριο του 1919 άνοιξε το δικηγορικό του γραφείο στην οδό Φαβιέρου 54 έχοντας πάρει την άδεια του δικηγόρου, όμως στη συνέχεια καταργήθηκε η ευεργετική διάταξη για τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής κι έτσι αναγκάστηκε να καταταχθεί στο στρατό. Και κάπου εκεί τελειώνει η σύντομη εμπειρία του ως δικηγόρος και διορίζεται δημόσιος υπάλληλος. Το εξώδικο αυτό είναι το μόνο «δείγμα» που σώζεται από την δικηγορική του περίοδο και κατά την επικρατέστερη γνώμη στη βιβλιογραφία ήταν περισσότερο μία από τις φάρσες που συνήθιζε να κάνει ο ποιητής.
Ο Νίκος Λαϊδής (Πωλ Νορ) γράφει στην Βραδυνή στις 10.12.1931: «Είναι γνωστή η ιστορία που εσκάρωσε ο Καρυωτάκης στο «Νουμά», όταν εξέδωκε το πρώτο του βιβλίο «ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων». Ο Καρυωτάκης είχε στείλει στο «Νουμά» δύο αντίτυπα του βιβλίου του κι ο «Νουμάς» ούτε καν τα ανήγγειλε στη στήλη των νέων εκδόσεων. Κι ο ποιητής, γι’ αστεία βέβαια κι όχι στα σοβαρά, εκοινοποίησε στη διεύθυνση του περιοδικού μιαν «εξώδικον πρόσκλησιν μετά διαμαρτυρίας», και ζητούσε αποζημίωση γιατί ο «Νουμάς» αγνοώντας το βιβλίο του και μην αναγγέλλοντάς το, τον εζημίωνε ένα ποσό που ο Καρυωτάκης το καθόριζε κιόλας κατά τον τυπικό νομικό τρόπο». (από τη μελέτη της Χριστίνας Ντουνιά Κ.Γ.Καρυωτάκης-Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης).
Ο Καρυωτάκης, 85 ακριβώς χρόνια μετά το θάνατό του (21 Ιουλίου 1928), συνεχίζει να διαβάζεται από το αναγνωστικό κοινό όλο και περισσότερο, σε αντίθεση με άλλους ομότεχνούς του πολύ πιο προβεβλημένους, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική, τη διαχρονικότητα αλλά και την αυταξία του έργου του, που αμφισβητήθηκε στο πλαίσιο του απόηχου της αυτοχειρίας του. «Η δυσαρμονία που διέπει τον κόσμο, τη φύση και την κοινωνία και η υποκρισία των κοινωνικών συμβάσεων» κατάντησαν αβάστακτα για τον ποιητή και επηρέασαν καθοριστικά το έργο του, διαπιστώνει εύστοχα ο Ιταλός φιλόλογος Μάριο Βίττι. Πόσο διαφορετική όμως είναι σήμερα άραγε η κοινωνία μας…

(μία εξαιρετική συνεισφορά πιστεύω του νομικού Γιώργου Καζολέα που εκτός του να διαπρέπει στη δικηγορία και την ηλεκτονική πληροφόρηση του legalnews24 που μας τιμά με τη συνεργασία του, διακρίνεται για την ευρυμάθεια και την παιδεία τουμ Για να νοιώθουμε ότι και οι... νομικοί έχουν ψυχή και ταλέντα ποικίλα)

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗτου παρδαlaw - 17/7/2013 6:14:59 μμ
η ΕΊΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Κληρώθηκαν σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής τα πέντε τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, που θα εξετάσει και θα αποφανθεί επί του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής -το οποίο ενέκρινε η Ολομέλεια- και ζητά την ποινική δίωξη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα συγκροτούν:

Τρία τακτικά μέλη από τον 'Αρειο Πάγο: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδης και Αθανάσιος Κουτρομάνος.

Αναπληρωματικά μέλη: Χριστόφορος Κοσμίδης και Βασιλική Θάνου- Χριστοφίλου.

Δύο τακτικά μέλη από το Συμβούλιο Επικρατείας: Χρήστος Ράμμος και Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου.

Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Ρόζος.

Σε ότι αφορά τα καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου τακτικό μέλος κληρώθηκε ο Παναγιώτης Νικολούδης και αναπληρωματικό ο Βασίλειος Πλιωτός.

Το σχόλιο
Την ένταση μεταξύ των εξουσιών καλείται η υπόθεση αυτή να επιλύσει σε δύσκολους καιρούς. Τα Νομικά Νέα είναι πάντα φιλοδικαστικά καθώς η δικαστική εξουσία είναι εν τέλει δημοκρατικότερη και από τη νομοθετική που εκλέγεται. Δικαστής μπορεί να γίνει κάθε απόφοιτος νομικής σχολής. Κάθε φτωχόπαιδο. Δεν είναι ταξικό επάγγελμα. Βουλευτής όμως?
Υπουργός όμως?
φυσικά όχι. Οι δικαστές που είναι σε αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια από τα ΜΜΕ για ευνόητους λόγους όπως και από τις κυβερνήσεις αντέχουν. Ισως όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι αντέχουν.
Οι προβληματισμοί που εκφράζει ο τύπος για τον κ. Νικολούδη είναι κρίσιμοι αλλά διερωτώμαι πώς θα μπορούσε να γίνει αφού κληρώθηκε? να εξαιρεθεί? να δηλώσει ότι κωλύεται? μου θυμίζει πρόσφατα στο ΣτΕ ένα συνάδελφο που τσακώθηκε με το δικαστήριο γιατί ήθελε να εξαιρέσει δικαστές που είχαν εκδώσει άλλη απόφαση που δεν του ταίριαζε. Δεν ξέρω το ζήτημα σε βάθος του κ. Νικολούδη ούτε υπάρχει καιρός για όσους εργαζόμαστε να παρακολουθούμε αναλυτικά τις δικογραφίες. Ομως πιστεύω ότι ζητούμενο είναι να δικαστεί ο κ. Παπακωσταντίνου, όχι να καταδικαστεί εκ προϊμίου.
Με το καλό και οι εξετάσεις των νέων δικαστών για τη Σχολή Δικαστών λοιπόν το μέλλον των οποίων προμηνύεται μισθολογικά ζοφερό. Ομως οι μισθοί δεν είναι το παν. Τρώγοντας ξυλοκέρατα και μη κάνοντας παιδιά (προς θεού) θα έχουν το κουράγιο να εκπληρώσουν τους λοιπούς σκοπούς της ζωής και να αναδείξουν το ήθος. Και το κάνουν. Και μας δίνουν κουράγιο σε όλους.
Σα χθες θυμάμαι το Χρήστο το Ράμμο που μετέχει στο άνω Δικαστικό Συμβούλιο να έχει εισαχθεί στο ΣτΕ και να τρέχει στο Παρίσι για εκπαιδευτική άδεια ως νέος εισηγητής μένοντας στην Πανεπιστημιούπολη. Τα μάτια του γελούσαν και πάντα γελούν. Τι μπορεί να τον αφορά από αυτές τις λίστες της φρίκης?

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚτης Eλένης Tροβά - 16/7/2013Με τον πρόσφατο ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4170/2013 (ΦΕΚ Α 163 12.7.2013) τροποποιήθηκε σημαντικός αριθμός των διατάξεων που αφορούν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Επιφυλασσόμαστε να κωδικοποιήσουμε το νόμο 3086/2002 και σας ενημερώνουμε για τις νέες εξελίξεις του ΝΣΚ το οποίο φαίνεται να αναλαμβάνει πλήρως το ρόλο του νομικού παραστάτη του δημοσίου ...

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 39

Θέματα λειτουργίας Ν.Σ.Κ.

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3086/ 2002 (Α' 324) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Ν.Σ.Κ., ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε Ολομέλεια, πλήρη και τακτική, Τμήματα και
Τριμελείς Επιτροπές.

2. Η Πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς
Συμβούλους του Κράτους και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά
μέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εισηγητής ορίζεται ένα από τα μέλη της. Συνεισηγητής
ορίζεται ο αρχικός εισηγητής της υπό θεσης στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν αποτελεί μέλος
της.

Η Τακτική Ολομέλεια αποτελείται από τις συνθέσεις Α' και Β'. Με απόφαση του Προέδρου,
καθορίζονται, κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, τα Τμήματα που συμμετέχουν σε καθεμία
από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολομέλειας. Οι υποθέσεις εισάγονται προς συζήτηση στη σύνθεση
της Τακτικής Ολομέλειας στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος που ζήτησε την
παραπομπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπόθεση εισάγεται στη σύνθεση εκείνη στην οποία
συμμετέχει το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο οποίο υπεβλήθη το ερώτημα. Εισηγητής ορίζεται
μέλος της ή Πάρεδρος.

Η Τακτική Ολομέλεια συνεδριάζει νομίμως με παρουσία των δύο τρίτων τουλάχιστον των μελών
της.

Στην Ολομέλεια, πλήρη ή τακτική, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και αν δεν υπάρχει, είναι
απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.

3. Ο αριθμός και η συγκρότηση των Τμημάτων ορίζεται για κάθε δικαστικό έτος με απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ.. Τα Τμήματα συνεδριάζουν νομίμως αν παρίσταται το μισό πλέον ενός των
μελών του, που συμμετέχουν σε αυτά. Στα Τμήματα προεδρεύει Αντιπρόεδρος και αν δεν υπάρχει,
απουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερος Νομικός Σύμβουλος από αυτούς που παρίστανται. Ο
Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. μπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τμήμα. Εισηγητής ορίζεται μέλος του ή
Πάρεδρος.

4. Στην Ολομέλεια, πλήρη και τακτική, και τα Τμήματα του Ν.Σ.Κ. επιτρέπεται να συμμετέχουν έως
τρεις Πάρεδροι με γνώμη χωρίς ψήφο. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. ορίζεται για το
σκοπό αυτόν, ανά τρίμηνο, υπηρεσία Παρέδρων, τριών ως τακτικών και τριών ως
αναπληρωματικών. Στις συνεδριάσεις μπορεί, επίσης, να παρίστανται λειτουργοίτου Ν.Σ.Κ., οι
οποίοι έχουν συμμετάσχει στο χειρισμό των υποθέσεων που συζητούνται. Στην Ολομέλεια και τα
Τμήματα, χρέη γραμματέα, όταν τούτο είναι αναγκαίο, ασκεί Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' που
ορίζεται από τον Πρόεδρο.»

Άρθρο 40

Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν: Για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση
απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων και
ενδίκων μέσων από το Δημόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα και ένδικα
μέσα που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων
μέσων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το
ποσό της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που
αφορούν περιοδικές παροχές ή υποθέσεις που μπορεί να έχουν ευρύτερες δημοσιονομικές
επιπτώσεις.

Ειδικά επί δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες είναι καταρχήν ανέκκλητες και συγχρόνως δεν
υπόκεινται παραδεκτά σε αίτηση αναιρέσεως, αν δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ' εξαίρεση
άσκηση ενδίκου μέσου, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που υπογράφεται
από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισηγήσεως και πρακτικού.

Με πρακτικό γνωμοδότησης της Ολομέλειας μπορεί να παραπέμπεται στις Τριμελείς Επιτροπές
κατηγορία υποθέσεων, μολονότι το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα
τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά το πραγματικό και νομικό μέρος και τα
ανακύπτοντα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπισθεί από την Ολομέλεια και έχει κριθεί ότι παρέλκει η
εισαγωγή τους στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια.

Η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας αποφαίνεται σε θέματα αρμοδιότητας της για
υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία
που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νομικών
Συμβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση
Επιτροπής λόγω του αριθμού των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σ' αυτά. Με απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των
παραπάνω αρμοδιοτήτων.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Πλήρης Ολομέλεια γνωμοδοτεί:

α) Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και την άσκηση ή μη ενδίκων
βοηθημάτων κατά των διαιτητικών αποφάσεων.

β) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο, την Τακτική Ολομέλεια και
την Ολομέλεια Διακοπών.

Η πλήρης Ολομέλεια, ως Διοικητική, εξετάζει νομικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος ή μείζονος
σημασίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και
την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του. Συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της ή όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών της. Σε περίπτωση που δεν
συγκληθεί μέσα σε δέκα ημέρες από τον Πρόεδρο, εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκληση της μπορούν
να συγκαλέσουν την Ολομέλεια, με πρόσκληση τους, που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της.

Η Τακτική Ολομέλεια, Α' και Β' Σύνθεση, γνωμοδοτεί:

α) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή το Τμήμα.

β) Σε ερωτήματα για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή
από το αρμόδιο για την αποδοχή όργανο και ζητείται από αυτό η παραπομπή στην Ολομέλεια.

γ) Για τον ορισμό διαιτητών του Δημοσίου και

δ) Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της
Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της
αρμοδιότητας τους τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της έδρας τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται
υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο αν κρίνει τούτο αναγκαίο διατυπώνει σχετικό
ερώτημα.»

Άρθρο 41

Πρακτικά Ν.Σ.Κ.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Τριμελών Επιτροπών
συντάσσονται πρακτικά. Εξαιρούνται από την τήρηση πρακτικών τα γνωμοδοτικά θέματα, εκτός
αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από μέλος της Ολομέλειας ή του Τμήματος. Τα πρακτικά
γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, των μεν Τριμελών Επιτροπών
υπογράφονται από αυτούς που μετέχουν, της δε Ολομέλειας και των Τμημάτων από εκείνον που
προεδρεύει και τον Εισηγητή της υπόθεσης. Οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων
ομοίως υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον Εισηγητή της υπόθεσης.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, καθώς και όσα
αναφέρονται σε περιοδικές παροχές, ανεξαρτήτως ποσού, εγκρίνονται από τον Υπουργό
Οικονομικών. Πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό
αντικείμενο μέχρι ποσού 20.000 ευρώ εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εκτός εκείνων που
αφορούν υποθέσεις μείζονος σημασίας ή έχουν ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., το ανωτέρω ποσό
μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. η
έγκριση πρακτικών συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων ανεξαρτήτως ποσού. Με την εγκριτική
απόφαση επιτρέπεται η τροποποίηση των πρακτικών μόνο προς όφελος του Δημοσίου. Τα
πρακτικά σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας εγκρίνονται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση
Υπουργό.»

3. Στο άρθρο 7 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Τα πρακτικά, πριν από την έγκριση τους, δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου, ούτε χορηγείται αντίγραφο αυτών. Μετά από την έγκριση τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο
και αναρτώνται στο διαδίκτυο όσα αφορούν υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των 150.000
ευρώ, καθώς και όσα αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και δεν προκύπτει ότι η
οικονομική τους αξία είναι μικρότερη των 150.000 ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύμμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το
ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Η Διοίκηση συμμορφώνεται υποχρεωτικά προς το περιεχόμενο των πρακτικών που έχουν εγκριθεί.
Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις αποτελούν, μετά την πάροδο
εξήντα (60) ημερών από την έγκριση τους, εκτελεστούς τίτλους. Για τη συμμόρφωση προς αυτά
και την εκτέλεση τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 5 του ν.
3068/2002 (Α' 274).

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και για τις πράξεις των Τριμελών
Επιτροπών επί δικαστικών αποφάσεων που είναι κατά νόμο ανέκκλητες και συγχρόνως
αμετάκλητες, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6»

Άρθρο 42

Καθήκοντα εκπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα
καθήκοντα του εκπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας (Agent) είναι τα εξής: α) ορίζει τους
εκπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου, β) αλληλογραφεί και
συνεργάζεται με το Δικαστήριο για γενικότερα ζητήματα που ανακύπτουν ενώπιον αυτού και ιδίως
ενημερώνει το Δικαστήριο για κάθε ζήτημα που αφορά την εθνική έννομη τάξη, εφόσον ερωτηθεί,
γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες του Συμβουλίου της
Ευρώπης, για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης (ατομικών και γενικών)
προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και
παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών εθνικών διαδικασιών, δ) ενημερώνει την Επιτροπή
Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας, για την πορεία λήψης των γενικών και ειδικών μέτρων συμμόρφωσης προς τις
αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., ε) ενημερώνει τις εθνικές Αρχές επί της σημαντικής νομολογίας του
Ε.Δ.Δ.Α., για την καλύτερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(Ε.Σ.Δ.Α.) σε εθνικό επίπεδο, στ) επιμελείται για την ενημέρωση των εθνικών Αρχών επί των
διαφόρων ψηφισμάτων (τελικών και προσωρινών) που υιοθετεί η Επιτροπή Μονίμων
Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών-
μελών στις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., ζ) ενημερώνει τις εθνικές Αρχές για έγγραφα και μνημόνια της
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με
τα οποία τίθενται γενικές αρχές ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α., η) συμμετέχει
σε τακτική βάση στις σχετικές με την εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. συνόδους της
Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων δια μέλους του Ν.Σ.Κ. που έχει διατεθεί στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, θ) συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε με άλλο μέλος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από αυτόν στην εθνική νομοπαρασκευαστική
διαδικασία, προς εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με εκείνο της Ε.Σ.Δ.Α. και ι) συνεργάζεται με τους
εκπροσώπους (Agents) των άλλων κρατών-μελών για κοινή αντιμετώπιση ζητημάτων που
αναφύονται είτε κατά τον χειρισμό των υποθέσεων ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. είτε κατά το στάδιο της
εκτελέσεως των αποφάσεων του δικαστηρίου αυτού.»

Άρθρο 43

Γραμματεία

Το άρθρο 11 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11 Γραμματεία

Η Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως μονάδα απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νομικό
Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο.»

Άρθρο 44

Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων
και Δημοσίων Σχέσεων

Το άρθρο 13 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων

και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων, στον οποίο προΐσταται
λειτουργός του Ν.Σ.Κ., είναι αρμόδιος για:

α) Την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ν.Σ.Κ.

β) Την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή λειτουργών του Ν.Σ.Κ.,
δικαστικών λειτουργών, μελών ΔΕΠ, δικηγόρων και άλλων επιστημόνων, με αντικείμενο τη
συζήτηση, διερεύνηση και ανάδειξη νομικών ζητημάτων που αφορούν ιδίως το Δημόσιο.

γ) Την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού για τις
δραστηριότητες του Ν.Σ.Κ..

δ) Την οργάνωση άλλων εκδηλώσεων που αφορούν τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των λειτουργών
του.

ε) Την παρακολούθηση του επιστημονικού και ειδησεογραφικού τύπου σε σχέση με θέματα που
αφορούν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και την εισήγηση, όποτε κρίνεται αναγκαίο,
των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων.»

Άρθρο 45

Διεύθυνση Διοικητικού
και λειτουργικής υποστήριξης

Το άρθρο 15 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15

Διεύθυνση Διοικητικού
και λειτουργικής υποστήριξης

Στη Διεύθυνση Διοικητικού και λειτουργικής υποστήριξης υπάγονται: α) Τμήμα Διοικητικού
Προσωπικού, β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Παραλαβής Δικογράφων, γ) Τμήμα Ευρετηρίου,
Εικονοποίησης και Καταχώρισης Δεδομένων, δ) Τμήμα Αρχείου, ε) Τμήμα Διεκπεραίωσης και στ)
Τμήμα Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων.»

Άρθρο 46

Γραφείο Νομικού Συμβούλου
του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στο άρθρο 19 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. α. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) συνιστάται Γραφείο Νομικού
Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Το Γραφείο στελεχώνεται με ένα
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και ένα Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ..

β. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. ανήκει η γενική εποπτεία της
Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προβλέπεται από το άρθρο 23 του ν.
3918/2011 (Α' 31) όπως ισχύει, και η γνωμοδότηση, κατά τη διαδικασία που διέπει το Ν.Σ.Κ., επί
ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

γ. Ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που
δημοσιεύεται με ανάρτηση επί δεκαήμερο στα Κεντρικά Καταστήματα του Ν.Σ.Κ. και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζονται η διαδικασία άσκησης της εποπτείας, όπως κατανομή της ύλης, διαδικασία
αποδοχής αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων,
αναγνώρισης απαιτήσεων, δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών και κάθε άλλο σχετικό θέμα και
λεπτομέρεια. Για την ανάρτηση συντάσσονται πρωτόκολλα από το Ν.Σ.Κ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα
οποία τηρούνται στο Ν.Σ.Κ..

δ. Οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του Κράτους αυξάνονται κατά μία και ανέρχονται
συνολικά σε πενήντα επτά (57).»

Άρθρο 47

Στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση της Διοικητικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η ρύθμιση της
παραγράφου 5 μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων.»

Άρθρο 48

Ανάθεση εκκρεμών δικαστικών
υποθέσεων στο Ν.Σ.Κ.

Στο άρθρο 22 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:

«3Α. Αν με διάταξη νόμου προβλέπεται η διαδοχή καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου ή φορέα από το Δημόσιο και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του από δημόσια υπηρεσία, οι
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ανατίθενται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η συνέχιση
των δικών τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Οι δικαστικοί φάκελοι και, χωριστά, οι
αντίστοιχοι υπηρεσιακοί μαζί με αναλυτικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόμενο
τους και οι ενέργειες που έχουν γίνει, διαβιβάζονται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο στη
δημόσια υπηρεσία, στην οποία μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Ειδικά το σημείωμα που
αφορά τους δικαστικούς φακέλους περιλαμβάνει περιγραφή της δικαστικής πορείας της υπόθεσης,
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις υπάρχουσες προθεσμίες, β. Οι δικαστικοί φάκελοι
διαβιβάζονται από τη διοικητική υπηρεσία στην αρμόδια μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.

Το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ύστερα από σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του
Δημοσίου, αναβάλλει την εκδίκαση της για έξι (6) μήνες. Αν μέσα στο διάστημα αυτό δεν έχει
περαιωθεί η διαδικασία παράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το δικαστήριο, ύστερα από
αιτιολογημένο αίτημα του εκπροσώπου του Δημοσίου στο οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της
καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τρεις (3) μήνες ακόμη και μπορεί να
επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο την προβλεπόμενη στο άρθρο 205 του Κ.Πολ.Δ. χρηματική ποινή.»

Άρθρο 49

Εκκαθάριση δαπανών Ν.Σ.Κ.

1. Στον ν. 3086/2002 προστίθεται άρθρο 23 Α, ως εξής:

«Άρθρο 23 Α

1. Δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφορούν αμοιβές και
έξοδα φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
όπως δικηγορικές εταιρείες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, μεταφραστές, πραγματογνώμονες,
συμβολαιογράφοι, καθώς και δαπάνες για δημοσιεύσεις στον τύπο και μετακινήσεις μελών του
Ν.Σ.Κ. που σχετίζονται με δικαστικές ενέργειες, υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 113/2010 (Α' 194) και βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Ν.Σ.Κ.,
του εκάστοτε τρέχοντος οικονομικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται.

2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και,
ιδίως, στο πλαίσιο χορήγησης εντολών για τον χειρισμό υποθέσεων που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και στα άλλα δικαστήρια της αλλοδαπής
επιτρέπεται να αναθέτει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, τη μετάφραση δικογράφων ή
στοιχείων δικογραφιών σε μεταφραστικά γραφεία ή σε ιδιώτες μεταφραστές. Οι σχετικές δαπάνες
διενεργούνται σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται προς τούτο στον οικείο Ειδικό Φορέα /
Κ.Α.Ε. που ζητεί την παροχή των υπηρεσιών αυτών.»

2. Εκκρεμείς δαπάνες των ανωτέρω κατηγοριών που πραγματοποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των
εγγεγραμμένων πιστώσεων ή χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις
κείμενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ν.Σ.Κ. τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον πληρούνται οι
λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 50

Δικηγόροι του Δημοσίου

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι δικηγόροι του Δημοσίου, για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται με βάση
τις αμοιβές που τους καταβάλλονται κατά τα ανωτέρω από το Δημόσιο επί τη βάσει των κατά
παραπομπή διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων ως ίσχυαν κατά το χρόνο που τέθηκε σε ισχύ ο
ν. 3086/2002. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό εισόδημα, ανώτερο των καταβληθέντων από το
Δημόσιο ποσών, δεν εφαρμόζονται ως προς το εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες
αμοιβές. Αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του προηγούμενου
εδαφίου, δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές που καθορίζονται κατά την παρούσα παράγραφο.»

Άρθρο 51

Δικηγορικές Εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής

Μετά το άρθρο 25 του ν. 3086/2002 προστίθεται άρθρο 25Α, ως εξής: «Άρθρο 25Α Δικηγορικές
Εταιρείες και Δικηγόροι της αλλοδαπής

1. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα
από αίτημα Υπουργείου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή Αρχής, των οποίων η νομική
υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ., ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή είτε
για την παροχή νομικών υπηρεσιών είτε ειδικότερα για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή
των λοιπών ανωτέρω φορέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή.

2. Η δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών των ανωτέρω εταιρειών ή δικηγόρων και τα λοιπά
έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα που ζητεί την παροχή νομικών υπηρεσιών. Αν η
απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει εκδοθεί ύστερα από αίτημα του Υπουργού
Οικονομικών, η δαπάνη και τα έξοδα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ν.Σ.Κ. για κάθε
ενέργεια τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καθώς και για το ύψος της οφειλόμενης για το
συγκεκριμένο στάδιο αμοιβής, η οποία καταβάλλεται μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας.

4. Πριν από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου, καθώς και για τη
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς απαιτείται σχετική άδεια του Ν.Σ.Κ., η οποία χορηγείται,
ύστερα από πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου, με πρακτικό γνωμοδότησης.

5. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,
ορίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 52

Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ.

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. είναι: ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Νομικοί Σύμβουλοι, οι Πάρεδροι,
οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α', οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι και οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι.»

Άρθρο 53

Ορκος

Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.0 όρκος έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και
τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.» Κατ' επιλογή του
διοριζόμενου αντί θρησκευτικού όρκου μπορεί να παρασχεθεί η ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω,
επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο
Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.»
Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 30 κατά την ορκοδοσία αντί της λέξης «πατρίδα»
χρησιμοποιείται η λέξη «Ελλάδα». Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 19 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α'
26).»

Άρθρο 54

Η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις
σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.»

Άρθρο 55

Αναδιορισμός

1. Το άρθρο 36 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 36 Αναδιορισμός

1. Επιτρέπεται ο αναδιορισμός λειτουργού του Ν.Σ.Κ. μέχρι και το βαθμό του Παρέδρου, που
παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, σε κενή θέση,
ομοιόβαθμη με εκείνη από την οποία είχε παραιτηθεί ή απολυθεί, εφόσον: α) είχε τριετή
τουλάχιστον υπηρεσία, β) ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5)
ετών από την απόλυση του, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, που απαιτούνται για το διορισμό,
πλην της ηλικίας και δ) δεν έχει κώλυμα διορισμού.

2. Ο αναδιορισμός γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,
που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, με την οποία διαπιστώνεται ότι
αποκαταστάθηκε η ικανότητα του, σε βαθμό που να του επιτρέπει την πλήρη άσκηση των
καθηκόντων του βαθμού του.

3. Για τον αναδιορισμό αποφαίνεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει και την
αρχαιότητα αυτού που αναδιορίζεται, χωρίς συνυπολογισμό του εκτός υπηρεσίας διανυθέντος
χρόνου.

4. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που αναφέρονται στο διορισμό ισχύουν και για τον αναδιορισμό.»

2. Το άρθρο 36 του ν. 3086/2002, όπως τροποποιείται με τη διάταξη της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις παραίτησης ή απόλύσης λειτουργών του
Ν.Σ.Κ. που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι περιπτώσεις παραίτησης
ή απόλυσης λειτουργών του Ν.Σ.Κ. πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να
καταλαμβάνονται από τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3086/2002 όπως αυτή ίσχυε πριν την
τροποποίηση της με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 56

Στο άρθρο 37 του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α' 10)
εφαρμόζονται και για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά την εκτέλεση των
πάσης φύσεως καθηκόντων τους.»

Άρθρο 57

Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας.»

Άρθρο 58

Η περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 3086/ 2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Έναν διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α'ή Β', που εκλέγεται με αναπληρωτή βαθμού Α'ή Β', από
τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ.,
σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου
αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος θα πρέπει να ανήκουν σε
διαφορετική κατηγορία. Προς τούτο, πριν από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, απευθύνεται
πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με τον
αναπληρωτή του. Αν δεν το εκλέξει, μέσα σε είκοσι ημέρες, η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται
και χωρίς το μέλος αυτό.»

Άρθρο 59

Το άρθρο 58 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' τάξεως, Δικαστικός
Αντιπρόσωπος και Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
νοούνται, αντίστοιχα, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α', Δικαστικός Πληρεξούσιος και Δόκιμος
Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Λειτουργοίτου Ν.Σ.Κ. που έχουν ορισθεί ως μέλη σε διοικητικά συμβούλια ή όργανα διοίκησης
οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 9 παρ. 1 του ν.
1232/1982 (Α' 22) και 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α' 65) ή των επιχειρήσεων που υπάγονται στα
κεφάλαια Α' και Β' του ν. 3429/2005 (Α' 314), με υπόδειξη του Ελληνικού Δημοσίου ή δυνάμει
ειδικών διατάξεων που προβλέπουν τη συμμετοχή τους, συνεχίζουν να μετέχουν σε αυτά μέχρι τη
λήξη της θητείας τους.»

Άρθρο 60

Υπηρεσία Επιθεώρησης

Το άρθρο 32 του π.δ. 238/2003 (Α' 214) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32 Υπηρεσία Επιθεώρησης

1. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ως Προϊστάμενο και από δύο Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του
Προέδρου, με διετή θητεία, και οι οποίοι απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους από
κάθε άλλη υπηρεσία. Επιτρέπεται η συμμετοχή τους στα Τμήματα και την Ολομέλεια.

2. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης: α) καθορίζει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και κριτήρια για την
αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. και την απόδοση των λειτουργών του, β)
παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., των
λειτουργών του και των εξωτερικών συνεργατών του Ν.Σ.Κ., γ) συγκεντρώνει στοιχεία για τον
αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων, δ) υποβάλλει τον
Ιανουάριο κάθε έτους αναλυτική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., με την οποία αξιολογεί
ποιοτικά και ποσοτικά το έργο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. και διατυπώνει προτάσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσης τους, οι οποίες ενσωματώνονται στην ετήσια
έκθεση του άρθρου 3 και ε) διενεργεί την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση των λειτουργών του
Ν.Σ.Κ. και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται ο
τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης.»

Άρθρο 61

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α' 17), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την
υπογραφή αυτής τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας ή άλλης υπηρεσίας του
νομού.»

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ WOLF ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΤΕΣτου partner wolf - 9/7/2013
Χαίρομαι που μ’άκουσες και έμαθες από μικρός να τις αγαπάς όπως εγώ. Απολαμβάνω που συνεννοούμαστε ακόμη και σ’αυτό το θέμα.
Τα πρωϊνά στις βόλτες μας, καθώς βιαζόμαστε, τεντώνονται και απλώνονται στον ήλιο νωχελικές και μας θυμίζουν το αληθινό νόημα της ζωής χωρίς να έχουν κάτι συγκεκριμένο να κάνουν. Αναζητούν τη σωστή γωνία απέναντι στο φως.
Όταν γεννούν την άνοιξη η γειτονιά ανθίζει γατάκια. Παίζουν με τις ουρές τους και παίζει μαζί τους όλη η οικουμένη. Με τσιμπλιασμένα μάτια σε κοιτούν και ξέρεις ότι με ένα σάλτο τους κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο, επιτέλους συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
Όταν κυνηγούν τα περιστέρια, χορτάτες πάντα από ανθρώπινα σκουπίδια μας αποενοχοποιούν για κάθε φριχτή επίθεση. Οι γάτες σκοτώνουν με χάρη και κάνουν τέχνη το θάνατο. Χωρίς ενοχές.
Όταν χαϊδεύονται αποδεικνύουν το αναίτιο της στοργής. Την απόλαυση της αφής. Την τελειότητα που κρύβει το χάδι.
Όταν πεθαίνουν δεν θρηνούν. Αδιαφορούν απέναντι στο τέλος. Η ομορφιά τους διαρκεί όσο ν’ανοίξεις και να κλείσεις τα βλέφαρα. Δεν τις νοιάζει διόλου το μετά.
Σ’ευχαριστώ λατρεμένε μου φίλε, που με δέχεσαι να λατρεύω τις γάτες και τις αντιμετωπίζεις φιλικά και χωρίς καχυποψία. Εστω και αν έχεις γεννηθεί για να τις κυνηγάς. Εσύ είσαι το καλύτερό μου εγώ. Εκείνες είναι το νόημα της βόλτας μας στον κόσμο.

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΟΤΑΝ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΑΜΑ! ΓΙΝΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣτης Eλένης Tροβά - 6/7/2013
Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες για τη «ναυαρχίδα» της θεωρητικής κατεύθυνσης
Γίνε παιδί μου γιατρός ή δικηγόρος. Αυτή είναι μια συνήθης γονεϊκή προτροπή προς τα παιδιά. Δυο επαγγέλματα με μεγάλη κοινωνική αναγνώριση που θέλγουν τους μαθητές. Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στη νομική που αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της θεωρητικής κατεύθυνσης.

Άραγε η μεγάλη κοινωνική αναγνώριση συνοδεύεται και από υψηλές απολαβές και εξασφαλισμένη εργασία; Στα αγωνιώδη αυτά ερωτήματα θα δώσουμε ακολούθως απαντήσεις.

Τα τμήματα της νομικής. 1 στους 4 υποψηφίους της θεωρητικής έχει ως πρώτη επιλογή τη νομική.

Εδώ και χρόνια λειτουργούν μόνο τρία τμήματα νομικής ανά την Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κομοτηνή. Ο μικρός αριθμός των τμημάτων θα υποστήριζε κάποιος αποτελεί θετικό στοιχείο για την απορρόφηση των αποφοίτων. Θα συμφωνούσαμε μαζί του αν και ο αριθμός των εισαχθέντων ήταν μικρός.

Το 2012-13 εισήχθησαν από όλες τις κατηγορίες, 498 μαθητές στη νομική Αθηνών, 435 στο αντίστοιχο τμήμα της Θεσσαλονίκης και 583 στην Κομοτηνή. 1516 νέοι λοιπόν έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους να γίνουν δικηγόροι. Η ζήτηση των τμημάτων, όπως άλλωστε γίνεται αντιληπτό και από τις βάσεις εισαγωγής, είναι από τις υψηλότερες. 8621 συνολικά μαθητές είχαν τα τμήματα της νομικής ως πρώτη τους επιλογή. Δηλαδή 1 στους 4 μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης δηλώνει ως πρώτη επιλογή τη νομική.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ

φαίνεται ότι η ανεργία συνιστά ανεκπλήρωτο όραμα χωρίς κανένα ενδοιασμό! πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς την επιμονη στις ψευδαισθήσεις των νέων?

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ SEX ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣτης Eλένης Tροβά - 6/7/2013
Τι είναι αυτό που κάνει τους δικηγόρους καλύτερους εραστές?
- η σημασία στη λεπτομέρεια και το πολύ κουβεντολόι


(για ένα πιό ευχάριστο σαββατοκύριακο)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣτου legalnews24 - 6/7/2013
Εκτέλεση κατά ΝΠΔΔ βάσει διαταγής πληρωμής. Αντισυνταγματική η ρύθμιση που εξαιρεί από την έννοια της δικαστικής απόφασης τις διαταγές πληρωμής
Μον.Πρωτ.Μεσολ. 45/2013: Εκτέλεση κατά του Δημοσίου – ΝΠΔΔ βάσει διαταγής πληρωμής. Αντισυνταγματική η ρύθμιση που εξαιρεί από την έννοια της δικαστικής απόφασης τις διαταγές πληρωμής. «(…)Στο άρθ. 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α 274/14-11-2002), όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί από το άρθ. 20 του ν. 3301/2004 που εκδόθηκε προς εκτέλεση του άρθρου 94 παρ. 4 του Συντάγματος, ορίζεται ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Επακολούθησε ο ν. 3301/2004 και με το άρθρο του 20 προστέθηκε στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 εδάφιο, με το οποίο ορίστηκε ότι δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του νόμου αυτού και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ-ζ της παρ. 2 του άρθ. 904 ΚΠολΔ, (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται σύμφωνα με τα αρθ. 623 επ. ΚΠολΔ), πλην των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων που κηρύχθηκαν εκτελεστές. Περαιτέρω, με το άρθρο 2 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε μαζί με το προαιρετικό Πρωτόκολλο του, με το ν. 2462/1997, άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από 5-8-1997 (βλ. ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών Φ.0546/62/Α 1292/Μ.2870/7-5- 1997), και έχει υπερνομοθετική ισχύ σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ορίζεται ότι: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση: α) να εγγυώνται ότι κάθε άτομο, του οποίου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, θα παραβιασθούν, θα έχει στη διάθεση του μία πρόσφορη προσφυγή, ακόμη και αν η παραβίαση θα έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό την επίσημη κρατική ιδιότητα τους, β) να εγγυώνται ότι η αρμόδια δικαστική, διοικητική, νομοθετική αρχή θα αποφαίνεται πράγματι σχετικά με τα δικαιώματα του προσφεύγοντος και να προωθήσουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, γ) να εγγυώνται την εκτέλεση, από τις αρμόδιες αρχές κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή τη σχετική προσφυγή". Εξάλλου, στο αρθ. 14 παρ. 1α του ίδιου Συμφώνου ορίζεται ότι: "Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεση του να δικαστεί από δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει και για αμφισβητήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικού χαρακτήρα". Με τη διάταξη αυτή συμπορεύεται και το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο που καθιερώνεται με το αρθ. 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, καθώς και με το αρθ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Οι ως άνω διατάξεις δεν ιδρύουν μόνο διεθνή ευθύνη των συμβαλλομένων κρατών, αλλά έχουν άμεση εφαρμογή και υπερνομοθετική ισχύ, άρα θεμελιώνουν δικαιώματα υπέρ των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους. Οι διατάξεις αυτές εγγυώνται όχι μόνο την ελεύθερη πρόσβαση σε δικαστήριο, αλλά και την πραγματική ικανοποίηση του δικαιώματος που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δηλαδή το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς την οποία η προσφυγή στο δικαστήριο θα απέβαλλε την ουσιαστική αξία και χρησιμότητα της (ΟλΑΠ 21/2001 ΤΝΠ Νόμος). Από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της Ε.Σ.Δ.Α. συνάγεται ότι, για να επιτευχθεί ο σκοπός της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται, να εκτελούνται εναντίον του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δικαστικές αποφάσεις και εκτελεστοί τίτλοι με τους οποίους επιδικάζονται χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος αυτών των νομικών προσώπων. Στους τίτλους αυτούς περιλαμβάνονται και οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται σύμφωνα με τα αρθ. 623 επ. ΚΠολΔ, οι οποίες, βέβαια εκδίδονται από δικαστή και όχι από συγκροτημένο δικαστήριο, χωρίς να ακουστεί προηγουμένως και να αναπτύξει τις απόψεις του ο καθ` ου, αλλά εξομοιώνονται λειτουργικά με τις δικαστικές αποφάσεις, διότι αφενός επιλύουν βιοτικές διαφορές και αφετέρου ανταποκρίνονται στα βασικά λειτουργικά γνωρίσματα της δικαστικής προστασίας που προβλέπεται από το αρθ. 20 του Συντάγματος, διότι παρέχεται η δυνατότητα στον καθ` ου α ασκήσει ανακοπή και να ισχυριστεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή ότι δεν υφίσταται η απαίτηση. Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση του αρθ. 20 ν. 3301/2001, σύμφωνα με την οποία δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται σε αυτή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι διαταγές πληρωμής, αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και των Διεθνών Συμφώνων και ως εκ τούτου είναι δυνατό να εκδοθεί από τον αρμόδιο δικαστή, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαταγή πληρωμής εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και αν ακόμη η υποκείμενη σχέση, από την οποία απορρέει η χρηματική απαίτηση, προς πληρωμή της οποίας ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, όπως συμβαίνει σε διαφορά από σύμβαση δημοσίου έργου (ΑΕΔ 18/2005, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 2347/2009 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΛαρ 255/2012 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑθ 2052/2012 ΤΝΠ Νόμος). (δημοσίευση: τρ.νομ.πληρ. Nomos)

Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ- LEGAL HABITSτης Eλένης Tροβά - 6/7/2013
Eνα πολύ πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό ανάγνωσμα που πρέπει όλοι να ξεφυλλίσουμε
Εδώ με έξοχες εικόνες.

looking like a lawyerτης Eλένης Tροβά - 6/7/2013
για να μοιάζεις με δικηγόρο! ένα ενδιαφέρον blog για την δικηγορική εμφάνιση που θα φαινόταν χρήσιμο σε πολλούς από εμάς.
Ισως όχι ότι ανατρεπτικότερο αλλά ενδιαφέρον και ουσιαστικό για τον κονφορμιστικό μας τρόπο ζωής που οφείλουμε ενίοτε να αμφισβητούμε χωρίς την απαραίτητη συναφή γελοιοποίηση.
οδηγός για προσωπικότητες όμως δεν υπάρχει!
και το Lawyerist ενημερώνει.

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Ποιοί τολμούν και λένε ότι δυσλειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη?της Eλένης Tροβά - 3/7/2013
Συνέδρια, εκδηλώσεις φανφάρες και κραυγές περί της δυσλειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης! με αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να την κάνουν να σιγήσει εντελώς!
Η ελληνική δικαιοσύνη με τα ελάχιστα που της έχουν απομείνει οικονομικά μέσα, με προσωπικό κόστος και ενώπιον μιας πολιτικής πραγματικότητας που μας κάνει να τρέμουμε από φόβο και θυμό συνεχίζει να λειτουργεί με αξιοπρέπεια και κύρος.
Δεν σημαίνει τούτο ότι όλοι οι δικαστές είναι άψεγάδιαστοι. Οπως δεν είναι τέλειος κανένας εκπρόσωπος οποιουδήποτε κλάδου. Ομως τους έλληνες δικαστές τους αντιμετώπισε με δυσπιστία το πολιτικό σύστημα κατ'επανάληψη πιθανότατα διότι δεν εξυπηρετούσαν όπως αυτό θεωρούσε. Είχα γράψει προ καιρού με αφορμή ένα νόμο που θα βελτίωνε για πολλοστή φορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης θέτοντας ποινές στους δικαστές συμπεριλαμβανόμενης και της ποινής του περιορισμού των θερινών διακοπών - καλά που δεν τους απείλησαν και με λοβοτομή- ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί έχουν το μαχαίρι έχουν ΚΑΙ το πεπόνι.
Δυστυχώς έκτοτε όλο με καλούν σε συνέδρια να ακούω ότι οι δικαστές είναι λειψοί και προβληματικοί και ότι κακώς απεργούν για τα μισθολογικά αφού μπορούν να τρώνε αέρα κοπανιστό και να χορταίνουν.
Ομως και σήμερα και τόσες άλλες φορές είδα και βλέπω κάτι δικαστές τσακάλια, κάτι απίστευτους εισαγγελικούς λειτουργούς χορτάτους με αέρα κοπανιστό και κριτική να κάνουν τη δουλειά τους υπό συνθήκες άθλιες με αξιοπρέπεια και κύρος που σε κάνει να νοιώθεις ότι αξίζει να συνεχίζεις να ζεις και να αγωνίζεσαι.
Δεν ξέρω ποιοί τολμούν να λένε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δυσλειτρουγεί. Θα έχουν τους λόγους τους το δίχως άλλο. Εγώ και πάλι θα επιμείνω - ιδίως αντικρύζοντας κυρίες σε ακροατήρια - ότι αν υπάρχει αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί στη χώρα, και ότι αν υπάρχει κάτι να σεβαστείς αγωνίζεται στα δικαστικά έδρανα.
Είναι δύσκολο να συνεχίζεις να εργάζεσαι ως νομικός με συνθήκες σαν τις σημερινές. Ομως μετά από την ελληνική δικαιοσύνη και στο πλευρό της οφείλουμε να αγωνισθούμε για μια δικαιότερη χώρα.
Οποιοι τολμούν να σπεύδουν να την κατηγορούν θα πρέπει να μας εξηγήσουν τα κίνητρά τους και τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί αυτός ο δήθεν διασυρμός που ευαγγελίζονται.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να σεβόμαστε τους έλληνες δικαστές και τις δικαστίνες και προβληματιζόμαστε.

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Tίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου!της Eλένης Tροβά - 1/7/2013
Από τη Δευτέρα ισχύει στην Κίνα η τροποποίηση του νόμου, κατά την οποία η πολιτεία θα κάνει μήνυση στους πολίτες που δεν επισκέπτονται ή δεν κρατούν επαφή με τους ηλικιωμένους γονείς τους. Η κινέζικη κυβέρνηση θεώρησε αυτό το μέτρο απαραίτητο για την καταπολέμηση της λιγοστής πρόνοιας για τον ηλικιωμένο πληθυσμό. Παρόλα αυτά, η καινούρια τροποποίηση στον νόμο δεν αλλάζει κάτι καθώς ηλικιωμένοι Κινέζοι γονείς ήδη μήνυαν τα ενήλικα παιδιά τους για έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης. Ακόμα, η αλλαγή του νόμου δεν διευκρινίζει πόσο συχνά θα πρέπει οι ενήλικες πολίτες να επισκέπτονται τους γονείς τους, ούτε ξεκαθαρίζει τις επιπτώσεις για τους παραβάτες του συγκεκριμένου νόμου.

Ο πρωταρχικός στόχος του νόμου για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για το συγκεκριμένο θέμα, δηλώνει ο Ξιαο Τζινμινγκ, καθηγητής της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Σαντονγκ. Δηλώνει πως μέσω του νόμου «θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή στην ανάγκη των ηλικιωμένων για συναισθηματική υποστήριξη και στο δικαίωμα που έχουν να τη ζητούν». Ο νόμος αυτός παραλλάχθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο, μετά από συχνές καταγγελίες εγκαταλελειμμένων ηλικιωμένων γονέων από τα παιδιά τους. Παρόλο που η «τρίτη ηλικία» έχει σημαντική θέση στην κινέζικη κοινωνία, τρεις δεκαετίες με ελεύθερη αγορά έχουν οδηγήσει στον διαχωρισμό της παραδοσιακής κινέζικης οικογένειας. Η πιο οικονομική εναλλακτική είναι οι οίκοι ευγηρίας. Σε αυτές τις υποθέσεις συνήθως δεν εμπλέκονται χρήματα, καθώς οι δικαστικοί φτάνουν σε κάποια συμφωνία με την οικογένεια, κατά την οποία οι ενήλικοι απόγονοι συμφωνούν να επισκέπτονται πιο πολύ τους γονείς τους.

Μέχρι το 2053, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τους Ηλικιωμένους της Κίνας, η «τρίτη ηλικία» αναμένεται να αποτελεί το 35% του συνολικού πληθυσμού της Κίνας. Αυτή η αύξηση οφείλεται τόσο στο αυξημένο προσδοκώμενο όριο ζωής, όσο και στην εσωτερική πολιτική που υπαγορεύει στις αστικές οικογένειες να έχουν μόνο ένα παιδί. Η ραγδαία αύξηση των ηλικιωμένων απειλεί την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς το φορτίο της υποστήριξής τους μεταφέρεται σε έναν αναλογικά μικρότερο εργαζόμενο πληθυσμό.

Πηγή: AP"


Νέα ήθη οικογενειακής αλληλεγγύης και συναισθημάτων. Προφανώς η Κίνα μετά από την θέσπιση της υποχρέωσης να γεννά κανείς ένα μόνον παιδί που οδήγησε πάμπολλα μωρά στα κινεζικά σκουπίδια (κορίτσια φυσικά) και άλλα σε υιοθεσία (τα τυχερά) τώρα υποχρεώνει τα εκλεκτά μοναχοπαίδια που δημιούργησε να επισκέπτονται τους γονείς τους επί ποινή φυλακίσεως. Μεγάλη κινεζική επιτυχία που δικαιώνει το Μάο, τη χήρα του και όλη την ιδεολογία που ζηλεύουμε καθώς πλέον η ισχυρότερη τράπεζα είναι Κινεζική.

ΣτΕ ΕΑ 236/2013της Eλένης Tροβά - 1/7/2013
Αριθμός 236/2013

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)


Συνεδρίασε σε συμβούλιο, στις 20 Ιουνίου 2013, με την εξής σύνθεση : Κ Μενουδάκος, Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Ρόζος, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Κ. Κουσούλης, Σύμβουλοι.
Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 12 Ιουνίου 2013 αίτηση αναστολής:

των: 1) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ -
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΠΟΣΠΕΡΤ)», η οποία παρέστη με τους δικηγόρους Κωνσταντίνο Τοκατλίδη (ΑΜ
22502) και Δημήτριο Περπατάρη (ΑΜ 18443) που τους διόρισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
..........................και 2) ............, ο οποίος παρέστη με τους ως άνω δικηγόρους που τους διόρισε
κατά τη συζήτηση της αναστολής.

κατά των: 1) Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Αναστάσιο Μπάνο, Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 2) Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρέστη με
την Νίκη Μαριόλη, Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης 'Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη
Εταιρεία (ΕΡΤ - A.E.)» (Β΄ 1414/11.6.2013) και κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς,
προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Κ. Κουσούλη.

Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των αιτούντων, οι οποίοι ζήτησαν να
γίνει δεκτή η αίτηση και τους εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικό γραμμάτιο
παραβόλου Α΄ 1301698/12.6.2010).

2. Επειδή, με την αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της
δημόσιας επιχείρησης 'Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - A.E.)» (Β΄
1414/11.6.2013). Κατά της αποφάσεως αυτής οι αιτούντες έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως (αρ.
καταθ. 2788/2013), δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 27.9.2013.

3. Επειδή, στο ν. 1730/1987 (Α΄ 145) ορίζονται τα εξής: «1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα. 2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τα στοιχεία ΕΡΤ-ΑΕ αποτελούν το διακριτικό της τίτλο. 3. Η
ΕΡΤ-ΑΕ είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα (ν. 1256/1982), ελέγχεται και
εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό κοινωνικό
έλεγχο ...» (άρθρο 1). «Σκοπός της ΕΡΤ-ΑΕ είναι η οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη της
κρατικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, καθώς και η συμβολή της, με τα μέσα αυτά: α) στην
ενημέρωση, β) στη μόρφωση και γ)στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η ΕΡΤ-ΑΕ δεν επιδιώκει
την απόκτηση κέρδους» (άρθρο 2 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν.
1866/1989 (Α 222).

4. Επειδή, εξ άλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314/27-12-2005), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22-8-2011) και τροποποιήθηκε διαδοχικά με την παρ.
8 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 31/31-12-2011 (Α΄ 268/31-12-2011,
κυρωθείσα με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 - Α΄ 31/23-2-2012) και με την παρ. 2 του
άρθρου τρίτου του ως άνω ν. 4047/2012, «Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.
και δημοσίων επιχειρήσεων» 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία "Κτηματική
Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)", "Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.
Α.Ε.)", "Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)", "Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.",
"Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)", "Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)", "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", "Ελληνικός Οργανισμός
Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)", β) τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, "Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.)" και "Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)" και γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες
δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή
αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να
καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή
με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά
στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη
εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος
σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο, δ)…». Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ιδίου ν., όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/11-6-2013 (Α΄
139/11-6-2013), σχετικά με την κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και
δημοσίων επιχειρήσεων, ορίζονται τα εξής: «Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α)
σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή
της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της
περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του,
ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η
τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και
των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και
κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των
διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια, β) … Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχωνευόμενο φορέα,
καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την διαφύλαξη της περιουσίας των καταργούμενων ή
συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αν
μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., με την απόφαση της προηγουμένης
παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές
μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να
ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και με σχέση
έμμισθης εντολής χρόνου οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές,
στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.».

5. Επειδή, κατ’ επίκληση των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη
πράξη, αφού ελήφθη υπόψη, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 5 του προοιμίου αυτής, «το γεγονός
ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους
οργάνωσης της δημοσίας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός
νέου οργανισμού-προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης». Με την προσβαλλόμενη απόφαση ορίζεται ότι α) καταργείται η
ΕΡΤ ΑΕ και οι θυγατρικές της (άρθρο 1 παρ. 1), β) διακόπτονται, μετά το τέλος του προγράμματος
της 11-6-2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η
κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, όπως και κάθε άλλη
δραστηριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2), γ) καθίσταται διάδοχος του συνόλου των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. το Δημόσιο, στο οποίο μεταβιβάζεται το σύνολο της
περιουσίας της (άρθρο 2), δ) παραμένουν ανενεργές οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ έως τη σύσταση
νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β), ε) λύονται οι
συμβάσεις εργασίας και έργου, οριζομένου ότι η απόφαση συνιστά καταγγελία της ατομικής
συμβάσεως εργασίας και ότι καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, και αίρονται οι αποσπάσεις του
προσωπικού (άρθρο 3) στ) λήγει η θητεία των οργάνων διοίκησης (άρθρο 4) και ζ) αναστέλλεται η
είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ (άρθρο 5). Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι
03/12.6.2013 και 04/12.6.2013 αποφάσεις των καθ’ ών η αίτηση Υπουργών (Β΄ 1423 και 1427
αντίστοιχα), με τις οποίες, αφενός, αποφασίστηκε η ανάθεση της διαχείρισης των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της σε ειδικό διαχειριστή και,
αφετέρου, διορίστηκε ο ειδικός αυτός διαχειριστής μέχρι τη σύσταση νέου φορέα. Ειδικότερα με
την πρώτη από τις ανωτέρω αποφάσεις προστέθηκε άρθρο 4α στην προσβαλλόμενη, σύμφωνα με
το οποίο « 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός
διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που
μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1. 2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ο ειδικός διαχειριστής
ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε
καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες
τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Οι
διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την
εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε στοιχείου του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο,
συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. 3. Ο ειδικός διαχειριστής
μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου
ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης
Υπηρεσίας. 4. Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες
που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή
αφορούν διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η
λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής».

6. Επειδή, ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35
του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), εξέδωσε την από 17.6.2013 προσωρινή διαταγή με την οποία διέταξε
1) την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά
ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της
ΕΡΤ
Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.) και 2) τη λήψη από τους
συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό
διάστημα
έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Ακολούθως, με την ΟΙΚ.5/19.6.2013 (Β΄ 1483/19.6.2013) απόφαση των ως άνω
συναρμόδιων Υπουργών και σε συμμόρφωση με την ανωτέρω προσωρινή διαταγή του Προέδρου
του ΣτΕ ανατίθεται στον ειδικό διαχειριστή η άσκηση των δικαιωμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ
που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν τόσο τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων όσο και τη χρήση των συχνοτήτων που παραμένουν
ενεργές έως τη σύσταση και λειτουργία νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα .

7. Επειδή, η κατάργηση από την Διοίκηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν
δημόσια λειτουργία, αποτελεί άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας (ΕΑ ΣτΕ 229/2012 σκέψη 6, ΠΕ
ΣτΕ 439/1998). Κανονιστικό χαρακτήρα έχει και η συνακόλουθη διακοπή μετάδοσης
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, κυκλοφορίας εκδόσεων, λειτουργίας διαδικτυακών ιστότοπων, κάθε
άλλης δραστηριότητας της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της καθώς και η παύση χρήσης των
συχνοτήτων. Περαιτέρω, κατά το μέρος της προσβαλλόμενης πράξης, με το οποίο, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 1 αυτής, «για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η … απόφαση συνιστά και καταγγελία
της ατομικής συμβάσεως εργασίας», η εν λόγω πράξη εντάσσεται κατ’ αρχάς στο ιδιωτικό δίκαιο,
εν όψει όμως του ότι με αυτήν επιχειρείται μονομερής επέμβαση σε συμβατικό δεσμό συντρέχουν
αμφιβολίες ως προς την έλλειψη δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου να επιληφθεί της υποθέσεως και
κατά το σκέλος τούτο. Επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση πρόδηλης ελλείψεως δικαιοδοσίας και,
για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Αναστολών δεν κωλύεται να επιληφθεί της αιτήσεως (ΕΑ ΣτΕ
1329/2008 Ολ).

8. Επειδή, η πρώτη από τους αιτούντες αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των
σωματείων των εργαζομένων στην ΕΡΤ-ΑΕ και, σύμφωνα με το προσκομισθέν καταστατικό της
επιδιώκει, αφενός, τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των
σωματείων - μελών της, και, αφετέρου, τη συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και την προάσπιση του κοινωνικού και εθνικού χαρακτήρα της
δημόσιας ραδιοφωνίας - τηλεόρασης (άρθρο 2 παρ. 1 και 3). Ο δεύτερος των αιτούντων ασκεί την
αίτηση με την ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ, του μονίμου
υπαλλήλου της ΕΡΤ-ΑΕ, του θεατή του τηλεοπτικού προγράμματος των σταθμών της ΕΡΤ-ΑΕ
καθώς και του ακροατή του ραδιοφωνικού προγράμματος αυτής. Με τις ιδιότητές τους αυτές με
έννομο συμφέρον ασκούν την αίτηση.

9. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η αίτησή τους πρέπει να γίνει δεκτή, διότι οι προβαλλόμενοι
με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμοι. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η
προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη α) λόγω της αντίθεσης των εξουσιοδοτικών διατάξεων του
άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προς το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος το οποίο επιβάλλει την
απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, β) λόγω της αντίθεσης προς το άρθρο
11 του «Ευρωπαϊκού Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων» για την ελευθερία έκφρασης και
πληροφόρησης, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και το
προσαρτηθέν στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε. «Πρωτόκολλο 29 σχετικά με το σύστημα
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη» τα οποία εγγυώνται την ύπαρξη και λειτουργία της
ΕΡΤ-Α.Ε. ως παρόχου δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, γ) λόγω της
αντίθεσης προς το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
το οποίο επίσης προστατεύει την ύπαρξη και λειτουργία της ΕΡΤ-Α.Ε. ως παρόχου δημόσιας
υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, δ) λόγω μη συνυπογραφής της προσβαλλόμενης
απόφασης από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, ε) λόγω έλλειψης εξουσιοδοτικής διάταξης προς έκδοσή της,
αφού η από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα με την
προσβαλλόμενη και δεν προηγήθηκε αυτής, στ) λόγω παράλειψης ουσιώδους τύπου, διότι ελλείπει
η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, ζ) λόγω παράλειψης του ουσιώδους τύπου της
προηγούμενης ακρόασης της ΕΡΤ Α.Ε. και η) λόγω παράβασης της αρχής της αναλογικότητας
(άρθρο 25 παρ.1 Σ.), αφού με την προσβαλλόμενη πράξη επιδιώχθηκε ο εξορθολογισμός της
λειτουργίας του παρόχου δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης με το εξαιρετικά επαχθές για την
ΕΡΤ Α.Ε., το προσωπικό της και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών μέτρο της κατάργησης αυτού.
Οι
λόγοι όμως αυτοί ακυρώσεως δεν παρίστανται, κατά την κρίση της Επιτροπής, προδήλως βάσιμοι,
και, συνεπώς, δεν δύνανται να δικαιολογήσουν τη χορήγηση της αναστολής εκτελέσεως της
προσβαλλομένης αποφάσεως.

10. Επειδή, σε σχέση με την ύπαρξη βλάβης οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε.
συνεπάγεται, αφενός, άμεση μέγιστη επαγγελματική ηθική και οικονομική βλάβη στο σύνολο του
προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της και, αφετέρου, την παύση ύπαρξης και
λειτουργίας του παρόχου της καθολικής υπηρεσίας της ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα.

11. Επειδή, όπως προκύπτει από το προοίμιο της προσβαλλομένης, η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και
οι λοιπές συναφείς ρυθμίσεις έχουν ως δικαιολογητικό λόγο «το γεγονός ότι η «Ελληνική
Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό
και επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της
δημοσίας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού-
προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα
μέσα ενημέρωσης» (βλ. και άρθρο 1 παρ. 2 της προσβαλλόμενης απόφασης). Υπό τα δεδομένα
αυτά η προσβαλλόμενη εκδίδεται κατ’ επίκληση των προϋποθέσεων του άρθρου 14Β παρ. 1 του ν.
3429/2005 και για τους συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι, κατά τον
βάσιμο σχετικό λόγο του Δημοσίου, κωλύουν τη χορήγηση αναστολής, ανεξαρτήτως της ηθικής
και οικονομικής βλάβης λόγω της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας και έργου του
προσωπικού της ΕΡΤ-ΑΕ και των θυγατρικών της βλάβης των αιτούντων (πρβλ. ΕΑ 229/2012).
Επομένως, οι περί του αντιθέτου λόγοι είναι απορριπτέοι. Περαιτέρω, με το μέρος της
προσβαλλόμενης, με το οποίο επιβάλλεται διακοπή της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και της λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και ορίζεται ότι καθίστανται
ανενεργές οι συχνότητες που ανήκαν στην ΕΡΤ Α.Ε., προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι
παύει, έστω και προσωρινά, να παρέχεται η, υπό λειτουργική έννοια, δημόσια υπηρεσία της
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών. Ενόψει του
ιδιαίτερου ρόλου που επιφυλάσσει ο νομοθέτης στην δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και των
σκοπών δημοσίου συμφέροντος που θάλπονται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος,
επιβάλλεται, για το αντικείμενο αυτό, η τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας που διέπει και
τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
Συντρέχουν, συνεπώς, λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συναπτόμενοι με την ομαλή λειτουργία της
ανωτέρω δημόσιας υπηρεσίας, που επιβάλλουν την κατ’ αρχήν συνέχιση της παροχής
ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του κατά τα
ανωτέρω νέου φορέα. Κατά τη γνώμη της Συμβούλου Μ. Καραμανώφ, η κατάργηση του νομικού
προσώπου της ΕΡΤ Α.Ε. χωρίς την ταυτόχρονη ίδρυση νέου αντίστοιχου φορέα, δυναμένου, ως εκ
της νομικής του φύσεως, να τη διαδεχθεί στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ως διαχειριστή
δημόσιας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί συγχρόνως αγαθό μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος
κατά το ενωσιακό δίκαιο, έχει ως σφόδρα πιθανολογούμενη συνέπεια να αποστερηθεί η ΕΡΤ Α.Ε.,
μόνος μέχρι σήμερα φορέας ασκήσεως της δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης υπό τη
λειτουργική της έννοια, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τα οποία θα ηδύνατο να
ασκήσει κατά το μεσολαβούν μέχρι την ίδρυση του νέου φορέα χρονικό διάστημα. Η βλάβη δε
αυτή είναι αμφίβολο αν δύναται να θεραπευθεί με την περιέλευση στο Δημόσιο των δικαιωμάτων
της ΕΡΤ Α.Ε., τουλάχιστον στο μέτρο που αυτά δύνανται, ως αντιστοιχούντα σε αγαθά μεγάλου
οικονομικού ενδιαφέροντος, να ασκούνται μόνο μέσω φορέα, έστω και δημοσίου, ιδρυθέντος
πάντως και λειτουργούντος υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Πιθανολογείται επομένως
ανεπανόρθωτη βλάβη των αιτούντων ως εργαζομένων επιφορτισμένων με την εκτέλεση της
ανατεθείσης στην ΕΡΤ Α.Ε. δημόσιας υπηρεσίας, συντρέχει δε, εν όψει και της αρχής της συνεχούς
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, περίπτωση αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης
πράξης στο σύνολό της.

12. Επειδή, για τους λόγους αυτούς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διάταξη της παραγράφου 8 του
άρθρου 52 του Π.Δ. 18/1989, κατά την οποία η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της
Επικρατείας, εκτός από την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως, μπορεί να
διατάξει και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων, η
Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει: 1) να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο
προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία
διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν
ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του
νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 του άρθρου 1 της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να ληφθούν από τους
συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και τον Ειδικό
Διαχειριστή τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του
αναγκαιούντος προσωπικού, για την εκ μέρους μεταβατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα
μετάδοση, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και να εκτελούνται όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που
ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να
επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση
προς τα ανωτέρω κριθέντα.

Δια ταύτα

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει τα κατά το σκεπτικό πρόσφορα μέτρα.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
επτακοσίων (700) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου και εκδόθηκε την ίδια ημέρα.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Κ. Μενουδάκος Μ. Παπασαράντη