ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

O νομοθετικός ορισμός του αστέγου

Ν 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/01/03/2012) "Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις" Άρθρο 29 Ορισμός αστέγου 1. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. 2. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως το περιεχόμενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων. Οταν είδα τη διάταξη μπήκα σε σκέψεις! να ένας ορισμός που πράγματι χρειαζόταν σκέφθηκα.Και μάλιστα με κοινωνικά κριτήρια που θα θεσμοθετήσεις ο Υπουργός Υγείας στο μέλλον. Μετά παρατήρησα την νόμιμη διαμονή και κατάλαβα το σκοπό του ορισμού που παραπέμπει σε μελλοντικές αποφάσεις: οι μη νόμιμα διαμένοντες στη χώρα δεν είναι κατά το νομοθέτη άστεγοι. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός κλασσικού παραδείγματος όποου ο νομοθετικός ορισμός και η γλώσσα του νομοθέτη διαφέρουν από την κοινώς ομιλούμενη. Για όλους μας ο άστεγος είναι έννοια αντιληπτή με κριτήριο το αν δεν έχει κανείς στέγη και μόνον. Με τη ρήτρα αυτή πετύχαμε να στενέψουμε το νόημα αλλά και να μην προστατέψουμε τους εν στενή εννοία αστέγους δια νόμου αλλά εφόσον εκδοθεί η Υπουργική απόφαση που προβλέπει η παρ. 3. Τότε γιατί να ορίσουμε τον άστεγο? Αναζήτησα τη λύση στη νόμος. Μήπως κάποιο παλαιότερο νομοθέτημα προβλέπει ευεργετικά μέτρα για κάποιους "άλλους άστεγους"? Βρήκα μόνον διατάξεις για σεισμοπλήκτους. Ακυρη η ιδέα μου. Αναζήτησα στη google την απάντηση. Βρήκα κάποιους προβληματισμούς και πολλές εικόνες. Σύμφωνα με έκθεση της ερευνήτριας Όλγας Παπαλιού για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης –ETHOS (Απρίλιος 2009), και κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας κατέγραψαν 7.720 άστεγους από προνοιακές δομές. «Στη συγκεκριμένη καταγραφή δεν συμπεριλαμβάνεται ο μεγάλος αριθμός των παράνομων μεταναστών, ούτε των πολιτικών προσφύγων που διαμένουν προσωρινά σε κέντρα υποδοχής προσφύγων-αιτούντων άσυλο, ούτε και των μετακινούμενων Ρομά/Τσιγγάνων που ζουν σε καταυλισμούς, κατηγορίες για τις οποίες προβλέπονται ειδικά προγράμματα στήριξης», σημειώνει η ερευνήτρια, διαπίστωσα από την ίδια ανάρτηση. Ησύχασα κάπως. Φυσικά και στην έννοια άστεγος δεν συγκαταλέγονται οι μετανάστες και οι ρομά/τσιγγάνοι! Μετά τους είδα στο δρόμο με βαθύτατο αίσθημα ντροπής! όχι μόνον για την πραγματικότητα αλλά και για τους θεσμούς που υποστηρίζουμε ως "λαός" κατά το Σύνταγμα της Χώρας. Ως "εκλογικό σώμα", ώς "ελληνες πολίτες". Εκρινα σκληρά όμως το Σύνταγμα και το Λαό εν τέλει. Ανάλγητα. Διότι και αυτές οι έννοιες ορίζονται επί τη βάσει του Μνημονίου και των χρεών της χώρας με τρόπο που δεν δημιουργεί υπερηφάνεια στους Συνταγματολόγους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: