ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ναι είδαν το ... μισό ελέφαντα στη μέση του δωματίου.Σε συνέχεια του post μου την 7/03/2012 για το αν ο ελέφαντας έκανε αισθητή την παρουσία του στη μέση του δωματίου με σχετική χαρά έλαβα γνώση για τον νέο «δίκαιο» νόμο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4055/2012
Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.
Άρθρο 21
Δικαστικό Ένσημο
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστκές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος αυτού.

Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για κάποιες ακόμη κατηγορίες αναγνωριστικών αγωγών για τις οποίες θα έπρεπε εξίσου να μην ισχύει η επιβολή δικαστικού ενσήμου.
Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι και πρέπει να είναι ελεύθερη για όλων των ειδών τις αξιώσεις και όχι μόνο αυτές των εξαιρούμενων άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β ΚΠολΔ, τα οποία περιγράφουν διαφορές κοινωνικά φορτισμένες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: