ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Ερωτηματολόγιο του ΣΔΕΕ

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών και η Επιστημονική Επιτροπή του έχει συντάξει το ερωτηματολόγιο αυτό με στόχο την προσέγγιση και κατανόηση των προσδοκιών των νέων επιστημόνων και δικηγόρων.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Δικηγόρους ηλικίας μέχρι 35 ετών. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τους συμμετέχοντες ανώνυμα και δεν θα τηρηθεί κανενός είδους αρχείο. Σκοπός της διεξαγόμενης με αυτό έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σε θέματα κοινωνικής και κοινωνιολογικής φύσης που αφορούν τους νέους Δικηγόρους και την άσκηση της δικηγορίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνα θα ανακοινωθούν στην Εκδήλωση Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) την 16/05/2012 με θέμα: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

θα το βρείτε και θα το απαντήσετε ηλεκτρονικά και ανώνυμα ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: