ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ SIEMENS

To ιστολόγιό μας έχει εξάρει και στο παρελθόν την καλή νομοθέτηση των τελευταίων καιρών ιδίως στο μέτρο που η Βουλή εγκρίνει σχέδια συμβάσεων και προσαρτά.
Η Βουλή μας, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης εξακολούθησε την ίδια πρακτική μέχρι και λίγο πριν κλείσει.
Δεν ξέρω αν ο Υπουργός των Οικονομικών υπέγραψε ήδη αυτή τη συμφωνία αλλά θα ήθελα πραγματικά να μάθαινα περισσότερα κάποτε για το συγκεκριμένο συμβιβασμό.
Ας πούμε θα ήθελα να μάθω αν τον έχει εγκρίνει το ΝΣΚ και αν έχει στοιχειωδώς ακολουθηθεί η διαδικασία του νόμου για το συμβιβασμό του Δημοσίου. Είναι σαφές ότι η έγκριση σχεδίου... δεν τροποποιεί το νόμο.
Πολλές απορίες που έχω σήμερα μα την αλήθεια....
Ν. 4072/12
Άρθρο 324
Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E.

   1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG, που εδρεύει στην πόλη του Μονάχου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και Siemens A.E., που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, όπως το Σχέδιο αυτό με τα συνημμένα παραρτήματά του στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα XI.

   2. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει την, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, Συμφωνία Συμβιβασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: