ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Πωλήσεις χρυσού: wellcome mr Gold!

Οπου σταθεί και όπου βρεθεί ο έλληνας πολίτης αντιμετωπίζει πλέον πινακίδες με ένδειξη για αγοραπωλησίες χρυσού και αργύρου. Κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα διατίθενται ελεύθερα. Ετσι ξεφωρτώθηκε και εγώ κάτι χρυσά δόντια που μου έχουν πασάρει οικογενειακώς και με τρόμαζαν πρέπει να πω όπως καθόντουσαν στο κουτί τους - μνήμες ψυχών που θυμάμαι να γελούν. Η δική μου ψυχολογία όμως δεν είναι γενικευμένη. Η ελληνική οικογένεια διαθέτει πλέον τα οικογενειακά κειμήλια με ανακούφιση αν της δοθεί διέξοδος.Με τρόπο που απαιτεί σοβαρότητα και ενάργεια. Ο τομέας αυτός ανθεί με τρόπο που σε κάνει να αναρωτιέσαι! Ποιος τάχα έχει τόσα μετρητά για να προχωρεί σε τέτοιες συμφωνίες? Είναι νόμιμες οι διαδικασίες αυτές? Με εξαιρετική σαφήνεια το Οικονομικό Βlog επισημαίνει ότι «Στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδας, στη σελίδα όπου αναρτάται καθημερινά η τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας γράφει: "Στις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται και η αγοροπωλησία χρυσού σύμφωνα με τον ν.2771/99, άρθρο 15, παράγρ. 1, και τις εξ αυτού απορρέουσες διατάξεις της Τράπεζας.» Με τρόπο εμπεριστατωμένο παραθέτει και πηγές και υλικό αξιοθαύμαστο.
O Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος, απαντώντας σε ερωτήματα και καταγγελίες καταναλωτών που στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφεύγουν στην πώληση αντικειμένων τους, ιδίως κοσμημάτων, από πολύτιμα μέταλλα, προτρέπει τους καταναλωτές να ακολουθούν πριν προβούν σε συναλλαγή, τα ακόλουθα βήματα: 1ο βήμα: Εκτίμηση της αξίας του κοσμήματος Οι καταναλωτές καλούνται • να ζυγίζουν τα αντικείμενα στο σπίτι τους και να σημειώνουν την περιεκτικότητά τους σε πολύτιμο μέταλλο, που αναγράφεται πάνω σε αυτά • να ενημερώνονται για την τρέχουσα τιμή πώλησης του χρυσού ή άλλου πολύτιμου μετάλλου και να κάνουν έναν κατά το δυνατόν υπολογισμό της αξίας των αντικειμένων. Διευκρινίζεται ότι ένα κόσμημα δεν αποτελείται μόνο από πολύτιμο μέταλλο π.χ. χρυσό, αλλά η καθαρή περιεκτικότητά του σε πολύτιμο μέταλλο είναι ένα μόνο ποσοστό του συνολικού βάρους του κοσμήματος, που εξαρτάται από τον τίτλο του (περιεκτικότητα του κοσμήματος σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά). • να προβαίνουν σε εκτίμηση της αξίας των αντικειμένων, απευθυνόμενοι σε αξιόπιστες εταιρείες, που να εγγυώνται τη μέγιστη ακρίβεια στην εκτίμηση χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων. • Να έχουν υπόψη τους ότι το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας, που είναι φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με κύριο σκοπό την στήριξη και την προαγωγή της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας, παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης πολύτιμων μετάλλων και σε καταναλωτές. 2ο βήμα: Επιλογή επιχείρησης Οι καταναλωτές καλούνται: • να είναι επιφυλακτικοί έναντι διαφημιστικών καταχωρήσεων και φυλλαδίων που υπόσχονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές αγοράς πολύτιμων μετάλλων • να απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις που κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας • να αποφεύγουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ως αποκλειστική ενασχόληση την αγορά πολύτιμων μετάλλων • να ερευνούν και να συγκρίνουν τις τιμές που προσφέρονται από τις διάφορες επιχειρήσεις αγοράς πολύτιμων μετάλλων • να ερευνούν με βάση ποιο κριτήριο γίνεται η αγορά από την επιχείρηση, δηλαδή εάν αγοράζει τα αντικείμενα με κριτήριο την περιεκτικότητά τους σε χρυσό ή άλλο πολύτιμο μέταλλο ή με κριτήριο και την εμπορική αξία τους, η οποία μπορεί να καθορίζεται και από παράγοντες όπως η παλαιότητα, η μοναδικότητα και η αισθητική. • να μεριμνούν για την παραλαβή των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων (συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αποδείξεις κ.λ.π.) Ιδίως κατά την πώληση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα μέσω διαδικτύου, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι καταναλωτές καλούνται: • να επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1520 για να ενημερώνονται για το αν επιχείρηση, στην οποία επιθυμούν να απευθυνθούν, είναι καταγεγραμμένη στο μητρώο προμηθευτών που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση, όπως είναι υποχρεωμένη από το νόμο και το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, • να ερευνούν εάν στην ιστοσελίδα αναφέρονται η επωνυμία, η διεύθυνση και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας με την επιχείρηση (όταν υπάρχει ως σημείο επαφής μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου να είναι επιφυλακτικοί) ή ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών εξυπηρέτησης και ηλεκτρονική διεύθυνση, • να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επιχείρηση για να εκτιμήσουν κατά το δυνατόν τη σοβαρότητά της, • πριν τη συναλλαγή να ενημερώνονται για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιεί η επιχείρηση κατά την αγορά των πολύτιμων αντικειμένων, • να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με το ν.2251/94 «Προστασία καταναλωτών» σε περίπτωση που οι καταναλωτές αλλάξουν γνώμη και θέλουν να ανακτήσουν τα αντικείμενά τους έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης και ματαίωσης της συναλλαγής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του χρηματικού ποσού συναλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 1520 που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Ο νόμος τι λέει? αντιμετωπίζει το φαινόμενο? Ο ν . 2771/99 αναφέρεται ειδικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και θεωρεί το χρυσό συνάλλαγμα. Αρθρο 15 1. Αγορές και πωλήσεις χρυσού δύνανται να διενεργούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, ενεργούντα για δικό τους λογαριασμό και με δικό τους κίνδυνο, με τους όρους που θέτει εκάστοτε η Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Ως χρυσός, για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται οι χρυσές λίρες, τα χρυσά νομίσματα και οι τυποποιημένες ράβδοι ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών. "Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει τους όρους αγοράς και πώλησης χρυσού και χρυσών νομισμάτων και από άλλα πρόσωπα". Το άνω εντό " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν.2842/2000, ΦΕΚ Α 207/27.9.2000 (Εναρξη ισχύος την 1ην Ιανουαρίου 2001) Με το αυτό άρθρο ορίζεται ότι: "3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της τρίτης παρογράφου του άρθρου 2 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν θίγουν τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν τη θέσπιση, από αυτήν, κανόνων πλαισίου αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, ξένων τραπεζογραμματίων, χρυσού και χρυσών νομισμάτων ή την απαγόρευση της διενέργειας των πράξεων αυτών από πιστωτικό Ιδρυμα, άλλο νομικό ή από φυσικό πρόσωπα". Ο κ. Παπαδήμος ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΦΕΚ Α` 20/10.2.2000 Πράξη Διοικητή Αριθμ. 2456/3.2.2000 Διενέργεια συναλλαγών σε χρυσό. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη : α) το Ν. 2548/1997 "Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος", β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 "Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις", γ) το άρθρο 5 παραγρ. 1, του ΑΝ 362/45, δ) το άρθρο 15, παράγρ. 1, του Ν. 2771/99, ε) τις διατάξεις των αποφ. ΝΕ 1310/1/25.1.64 και 1395/1/22.12.65, όπως συμπληρώθηκε με την απόφ. ΕΝΠΘ 215/2/21.1.85, στ) τα ΠΔ 96/93 και 104/94, ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, όπως ισχύει, σχετικά με τη διενέργεια κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και κατοίκων εξωτερικού, η) τη σκοπιμότητα προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις συναλλαγές σε χρυσό προς τις διατάξεις που διέπουν εν γένει τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα, αποφάσισε τα ακόλουθα : 1. Αγορές και πωλήσεις χρυσού, που δεν χρησιμοποιείται για εμπορευματικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, δύνανται να διενεργούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος για δικό τους λογαριασμό και με δικό τους κίνδυνο. Οι ως άνω συναλλαγές δύνανται να διενεργούνται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους και μη κατοίκοuς Ελλάδος, καθώς και μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων κατ` αντιστοιχία με τα ισχύοντα στη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. 2. Ως χρυσός για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται οι χρυσές λίρες,τα χρυσά νομίσματα και οι τυποποιημένες ράβδοι ή πλάκες χρυσού διεθνώνπροδιαγραφών. [3. Κάτοικοι και μη κάτοικοι Ελλάδος υποχρεούνται να δηλώνουν κατά τηνέξοδο ή την είσοδό τους στη χώρα το μεταφερόμενο χρυσό, εφόσον η συνολική του αξία υπερβαίνει το ισότιμο 2.000 ευρώ και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα, ή να επιδεικνύουν αντίγραφο της σχετικής συναλλαγής, εφόσονέχει μεσολαβήσει εγχώριο mστωτικό ίδρυμα για την αγορά του. Στην εν λόγω δήλωση των κατοίκων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα απότις διατάξεις του ΠΔ 96/93, όπως ισχύει, όρια ως προς τη δήλωση ΑΦΜ καιτην υποβολή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.] Η παρ.3 καταργήθηκε με την περ.ΙΙΙ 2α της ΠΔΤΕ 2535/2004 (ΦΕΚ Α 14/2004) 4. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί αγορές και πωλήσεις χρυσού της κατηγορίας που προβλέπεται στην παρούσα Πράξη. β) Ανατίθεται στις Διευθύνσεις Συναλλάγματος και Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζουν τις διαδικασίες και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της Πράξης αυτής συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής στατιστικών στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. 5. Καταργούνται οι αποφάσεις ΝΕ 1310/1/25.1.64, ΝΕ 1395/1/22.12.65 και ΕΝΠΘ 215/2/21.1.85. Οι σχετικές υποχρεώσεις, με βάση τις εν λόγω αποφάσεις, που έχουν αναλάβει μέχρι τη δημοσίευση της Πράξης αυτής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοικοι και μη κάτοικοι Ελλάδος, ως προς την κατοχή, διάθεση και μεταβίβαση χρυσών νομισμάτων που έχουν αποκτήσει, παύουν να ισχύουν. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Με αυτά τα στοιχεία δεν μπορείς παρά να προβληματιστείς. Η εταιρία του κλάδου Pay my Gold συμβουλεύει: Με την τιμή του χρυσού σε ύψη ρεκόρ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν μέσα σε συρτάρια, χρηματοκιβώτια, κοσμηματοθήκες και οπουδήποτε αλλού μπορούν για να δώσουν τα ξεχασμένα και παλιά κοσμήματά τους για ένα πάκο από μετρητά. Αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να μπείτε στο πρώτο ενεχυροδανειστήριο/κατάστημα αγοράς χρυσού που βλέπετε στο δρόμο σας. Αν σκέφτεστε να προχωρήσετε σε μια τέτοια συναλλαγή να είστε προσεκτικοί – ειδικά αν πιάσετε τον εαυτό σας να παρασύρετε από διαφημιστικά φυλλάδια, αυτοκόλλητα και διαφημιστικές καταχωρήσεις που υπόσχονται τη μεγαλύτερη τιμή. Αρκετοί άνθρωποι εξαπατώνται από κάποιους που «μέσα σε μια νύχτα» έγιναν αγοραστές χρυσού μυρίζοντας την ευκαιρία σε μια πεσμένη οικονομία για να κάνουν γρήγορο κέρδος σε βάρος των καταναλωτών. Ορισμένες από αυτές τις εταιρίες, που συνήθως λειτουργούν παράνομα και χωρίς καμία άδεια, πληρώνουν τους καταναλωτές μόλις 18% έως 20% της πραγματικής αξίας του χρυσού των αντικειμένων τους, με βάση την τρέχουσα τιμή της αγοράς του χρυσού. Οι ειδικοί του κλάδου λένε ότι οι καταναλωτές πέφτουνε συχνά θύματα επειδή δεν ξέρουν καθόλου τι έχουν στα χέρια τους και δεν μπαίνουν στον κόπο να ελέγξουν τις τιμές που προσφέρονται από τους διάφορους αγοραστές χρυσού. Καθώς οι τιμές του χρυσού βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ο κλάδος της αγοράς χρυσού αυξάνεται συνεχώς και είναι πιο δύσκολο για τον καταναλωτή να διαχωρίσει τον «καλό» από τον «κακό». Το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή, όπου βουλευτές καταγγέλλουν την κατάσταση με τα ενεχυροδανειστήρια. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γεώργιος Φραγγίδης κατέθεσε ερώτηση ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα. Oπως επισημαίνει «Είναι σαφές ότι, όταν υπάρχει ανάγκη, το ξεπούλημα γίνεται όσο όσο (μιλάμε για “σκότωμα”), προκειμένου να υπάρξουν μετρητά –εννοείται χωρίς απόδειξη–, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται περί καθαρής εκμετάλλευσης του αγοραστή από τον πωλητή, με συμπεριφορές που συνήθως απαξιώνουν και ισοπεδώνουν την προσωπικότητά του τελευταίου. Είναι γνωστό ότι τα χρήματα που δέχεται ο πωλητής σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία πώλησης των αντικειμένων, ενώ πολλές φορές τα αντικείμενα αυτά έχουν τεράστια συναισθηματική αξία». Ο βουλευτής ρωτά με ποιο νομικό καθεστώς λειτουργούν όλα αυτά τα καταστήματα και πώς οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων εξασφαλίζουν μετρητά σε μια περίοδο που το πρόβλημα της ρευστότητας έχει καθολικό χαρακτήρα. Αλλά και ο ΣΔΟΕ δεν μένει πίσω! Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι σε ποσοστό περίπου 80% στα ανταλλακτήρια χρυσού που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε κάθε γειτονιά της Αθήνας εκτυλίσσεται ένα άνευ προηγουμένου όργιο φορολογικών παρανομιών, λαθρεμπόριο χρυσού, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ ορισμένα φαίνεται να σχετίζονται και με κυκλώματα της νύχτας. Από το ΣΔΟΕ έχει ζητηθεί η συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να διακριβωθεί αν κάποια λειτουργούν ως κλεπταποδόχοι από εγκληματικές επιδρομές σε όλη την Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην διάρκεια αυτού του αρχικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα 48 από αυτά είχαν προχωρήσει σε περισσότερες από 700 παραβάσεις. Καλό μήνα αγαπηγοί φίλοι. Και επειδή πλησιάζει του Αγίου Βαλεντίνου ας προτιμήσουμε όλοι αισθήματα και σύμβολα που σκοτώνονται χωρίς τόσους μπελάδες αν χρειασθεί. Ισως μάλιστα κάποιοι να προτιμήσουν αυτά που δεν σκοτώνονται καθόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: