ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Δάση και αυθαίρετα

από τη σημερινή Ημερησία:
Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2215/2015 απόφασή του αποφάνθηκε ότι πρέπει να κατεδαφίζεται κάθε αυθαίρετο κτίσμα που είναι μέσα σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση, ανεξάρτητα εάν αυτή η δασική έκταση είναι ιδιωτική ή δημόσια και παράλληλα επικύρωσε πράξη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στο Γαλάτσι Αττικής και απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που διέτασσε την κατεδάφιση.
Ειδικότερα, με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής διατάχθηκε η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί σε δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση εμβαδού 7.968 τ.μ., στη θέση «Λόφος Κόκκου-Ομορφοκκλησιά- Βεΐκου» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής.
Εντός των εγκαταστάσεων αυτών υπάρχει, μεταξύ των άλλων, οικία, μαντριά (613 τ.μ.) αποτελούμενα από λαμαρίνες και ξύλινες κατασκευές, στάβλος (263 τ.μ.) αποτελούμενος από τσιμεντόλιθους και σκεπή από λαμαρίνες, εγκατάσταση ποιμνίου αιγοπροβάτων και πτηνοτροφείου, μανδρότοιχος με σιδερένιους πασσάλους και πλέγμα μήκους 176,20 μ., διάφορα παλαιά αντικείμενα (παλιατζίδικο).
Από το ΣτΕ ζήτησαν οι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων να ανακληθεί η απόφαση κατεδάφισης των επίμαχων κατασκευών.
Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση των κληρονόμων και στην εν λόγω απόφασή του αφού ερμήνευσε το Σύνταγμα και την δασική κ.λπ. νομοθεσία έκρινε ότι «οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως κατασκευές που έχουν ανεγερθεί είτε μέσα σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις είτε μέσα σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναδασωτέες εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προερχόμενη από ανθρώπινη ενέργεια ή από φυσική αιτία, κατεδαφίζονται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου».
Επίσης, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ότι «το μέτρο της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών επιβάλλεται υποχρεωτικώς από τον νόμο, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της έκτασης ως δημόσιας ή ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου σε δασική ή αναδασωτέα έκταση δεν αποκλείουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, κατ' εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε η πράξη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών».
Τέλος, αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ, ότι για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται, να έχει προηγουμένως καταρτισθεί δασολόγιο, ούτε να έχει χαρακτηρισθεί η έκταση ως δασική, με τη διαδικασία του δασικού νόμου 998/1979 ούτε, να έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, αλλ' αρκεί να διαπιστώνεται αιτιολογημένα ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης.
 
Εντύπωση προκαλεί ο ενθουσιασμός του ημερήσιου τύπου για την απόφαση αυτή που δεν λέει παρά το αυτονόητο όπως ισχύει στο νόμο. Ισως ο ενθουσιασμός αυτός να δικαιολογείται από την διάψευση της νομοθεσίας από την πραγματικότητα και την αθρόα δόμηση που βλέπει κανείς σε δάση που γνώριζε ως τέτοια στην παιδική του ηλικία και για τα οποία δεν υπήρχε αμφιβολία για το δασικό τους χαρακτήρα.
Ισως ο ενθουσιασμός δικαιολογείται πάλι από την ανάγκη να επιβεβαιωθεί το ζητούμενο.
Ισως πάλι κάποιοι να θυμούνται την Τάσκ Φορσ που αποφάσιζε δυναμικά! Ποιός δεν θυμάται τα δημοσιεύματα του 2013?
 
"Την άμεση εξεύρεση ενός μηχανισμού διαχείρισης, ενδεχομένως και νομιμοποίησης, των καταπατήσεων δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά και των αυθαιρέτων σε δάση ζητεί η Task Force.

Μάλιστα επισημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η εκπόνηση των δασικών χαρτών να βρεθεί εκτός χρονοδιαγράμματος.

Όσον αφορά
το Κτηματολόγιο, εκτιμά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις προσδοκίες της και να εκπονήσει ένα Κτηματολόγιο «για τα απολύτως βασικά». Πάντως σε αποδοχή πρότασης της Task Force, προετοιμάζεται τροπολογία για τη «σύνδεση» των στοιχείων του Κτηματολογίου και όσων δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό τον εντοπισμό ασυμφωνιών.

Η συνεργασία της Task Force (ειδικών από την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ισπανία) με την Κτηματολόγιο Α.Ε. ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2013 με μία ή δύο συναντήσεις κάθε μήνα. Οπως προκύπτει από τις αναφορές (mission reports) που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την Task Force:

1. Δασικοί χάρτες. Εκφράζεται ο φόβος ότι η κατάρτιση δασικών χαρτών θα βρεθεί εκτός χρονοδιαγράμματος. «Η διαδικασία κατάρτισης είναι ανεπαρκής και η καθυστέρηση των εγκρίσεων από τις δασικές υπηρεσίες καθιστά αδύνατο να είναι οι δασικοί χάρτες έγκαιρα έτοιμοι», αναφέρει μία από τις εκθέσεις του Φεβρουαρίου.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η Task Force ζητεί να βρεθεί διαδικασία για τη νομιμοποίηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, καταπατήσεων και αυθαιρέτων σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Μάλιστα ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του Συντάγματος σε αυτήν την κατεύθυνση, αίτημα βέβαια που δεν είναι εφικτό καθώς θα βρεθούν «στον αέρα» οι μέχρι σήμερα εκπονημένοι δασικοί χάρτες (σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει και νέα τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας, πάντα στην κατεύθυνση της χαλάρωσης των περιορισμών).

Τι προτείνεται; Να οργανωθεί η παράκαμψη των δασικών υπηρεσιών (ήδη δρομολογείται μέσω σχεδίου νόμου για το Κτηματολόγιο), να οριστεί ένας τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης για τις περιπτώσεις που οι αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών έρχονται σε σύγκρουση με αποφάσεις άλλων δημοσίων αρχών και να αναδιοργανωθεί συνολικά η διαδικασία χαρτογράφησης των δασών. Η Task Force θεωρεί παράλογο το αίτημα των δασικών υπηρεσιών για ενίσχυση σε προσωπικό, εκτιμώντας ότι «η πρόσληψη και εκπαίδευση νέων στελεχών θα προκαλέσει επιπρόσθετη καθυστέρηση».

2. Κτηματολόγιο. Η Task Force θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει να αρκεστούν σε ένα πιο «περιορισμένο» Κτηματολόγιο (minimum cadastre), όχι ως προς την κάλυψή του (η οποία οφείλει εξ ορισμού να είναι πανεθνική), αλλά ως προς τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, στην Ισπανία το Κτηματολόγιο περιλαμβάνει και οικονομικά στοιχεία όπως οι αντικειμενικές αξίες. Για την Ελλάδα θεωρείται απαραίτητο σε αυτή τη φάση το Κτηματολόγιο να προσφέρει μόνο τη σύνδεση μεταξύ ιδιοκτησίας και γης. Ωστόσο θεωρείται κρίσιμης σημασίας η σύνδεση των στοιχείων του Κτηματολογίου με εκείνα που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσίες που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, αλλά όχι στο Ε9. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στο σχέδιο νόμου για το Κτηματολόγιο θα συμπεριληφθεί σχετική τροπολογία.

Όσον αφορά τις τεχνικές παρατηρήσεις, η Task Force έχει αρκετές προτάσεις. Μεταξύ άλλων:

- Να γίνει υποχρεωτική η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που υπάρχουν διασκορπισμένα σε διάφορες δημόσιες αρχές, όπως δημοτολόγια, πράξεις αναδασμού κ.ά.

- Να ελαχιστοποιηθούν τα στοιχεία που καταχωρίζονται.

- Να υπάρχει η μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση στοιχείων, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Η επόμενη επίσκεψη της Task Force για το Κτηματολόγιο έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: