ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΙΈΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣτου παρδαlaw - 9/5/2013
Η αγαπητή συνάδελφος Γιώτα Χαραμή μας ενημέρωσε για τη αποδοχή της χώρας μας στην Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικών με Νομική Καριέρα. Η Ελλάδα αναμένεται να συμμετάσχει το Φθινόπωρο στο συνέδριο της Ρώμης με εκπροσώπηση και είναι μια από τις τελευταίες χώρες στον κόσμο που δεν ηταν μέλος της σημαντικής αυτής διεθνούς ένωσης. Ηδη το καταστατικό της Διεθνούς Ενωσης έχει μεταφρασθεί στα ελληνικά και ετοιμάζεται η ίδρυση εθνικού σωματείου πυρετωδώς.
Η συμμετοχή των αρίστων είναι επιθυμητή παρότι το φεμινιστικό κίνημα φαίνεται να μην είναι πλέον τόσο δραστήριο όσο παλαιότερα. Στη πράξη η συγκεκριμένη διεθνής ένωση που ξεκίνησε όταν ακόμη οι γυναίκες με νομική καριέρα σπάνιζαν διατηρεί σοβαρούς λόγους ύπαρξης και δραστηριοποίησης. Μόνον μία ενδεικτική αναφορά στη δράση του μπορεί να μας κάνει σαφές γιατί είναι τόσο σημαντικό σήμερα, σε εποχές παγκοσμιας αγοράς και κρίσεων, οι γυναίκες με νομική καριέρα να λαμβάνουν το λόγο όχι μόνον για την διεκδίκηση μιας θέση της καθεμιάς στην καριέρα αυτή (που πάντως και στην Ευρώπη ακόμη δεν είναι αυτονόητη αφού όπως ξέρουμε σπάνια σε δικηγορικές εταιρίες πχ γίνονται partner γυναίκες ή αν το καταφέρουν δεν έχουν παιδιά....). αλλά και για την συνολική αντιμετώπιση της γυναίκας στον κόσμο σήμερα που είναι κάπως περισσότερο εφικτό να υπάρξει τέτοια πληροφόρηση.
Εμείς στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε το καταστατικό και χαιρετίζουμε την προσπάθεια με θέρμη.

________________________________________________________________________________________
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

            Κεφάλαιο Ι -  Επωνυμία , σκοπός και αντικείμενο

Άρθρο 1  - Επωνυμία
Άρθρο 2 – Σκοπός
Άρθρο 3 – Αντικείμενο

          Κεφάλαιο ΙΙ – Έδρα, Γλώσσες και Έμβλημα

Άρθρο 4 – Έδρα
Άρθρο 5 – Γλώσσες
Άρθρο 6 – Έμβλημα

          Κεφάλαιο ΙΙΙ – Μέλη

Άρθρο 7 – Είσοδος
Άρθρο 8 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Άρθρο 9 – Αποπομπή

          Κεφάλαιο ΙV -  Εσωτερική Οργάνωση

                      Τμήμα  Ι – Γενικοί Κανόνες 

Άρθρο 10 – Συνέδριο
Άρθρο 11 – Όργανα
Άρθρο 12 – Απαρτία

                      Τμήμα ΙΙ -  Η Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13 – Ορισμός
Άρθρο 14 – Σύνθεση
Άρθρο 15 – Καθήκοντα
Άρθρο 16 – Διοικητικό Συμβούλιο Έργων

                      Τμήμα ΙΙΙ – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17 – Σύνθεση
Άρθρο 18 – Καθήκοντα
Άρθρο 19 – Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

                      Τμήμα  IV -  Το προεδρείο

Άρθρο 20 – Σύνθεση
Άρθρο 21 – Καθήκοντα

                      Τμήμα  V – Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού

Άρθρο 22 – Σύνθεση
Άρθρο 23 – Καθήκοντα

                      Κεφάλαιο VΠροσφυγή

                      Τμήμα Ι – Γενικές Αρχές

Άρθρο 24 – Γενικός Κανόνας
Άρθρο 25 – Νομιμότητα

                      Τμήμα ΙΙ – Διαδικασία
Άρθρο 26 – Παρουσίαση
Άρθρο 27 -  Τρόπος προσφυγής
Άρθρο 28 – Απόφαση
Άρθρο 29 – Προσφυγή στην Γενική Συνέλευση
Άρθρο 30 – Προθεσμίες

                      Κεφάλαιο VI Οικονομικά θέματα

Άρθρο 31 – Οικονομικά θέματα
Άρθρο 32 – Εισφορές

                      Κεφάλαιο VIΤροποποιήσεις Καταστατικού

Άρθρο 33 – Συντονισμός
Άρθρο 34 – Όρια τροποποιήσεων Καταστατικού
Άρθρο 35 – Διάλυση

                      Κεφάλαιο  VII Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 36 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 1 – Επωνυμία

Έχει συσταθεί με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ» , μία διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση.

     
                                  Άρθρο 2 – Σκοπός

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, η Διεθνής Ομοσπονδία στηρίζεται στις αρχές που βρίσκονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και έχουν θεμελιωθεί στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αρχές που έχουν επιβεβαιωθεί στην Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των Διακρίσεων κατά των γυναικών, καθώς και στα ψηφίσματα, δηλώσεις, συμβάσεις και συστάσεις της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας ως σκοπό να εξαλείψουν όλες τις μορφές διακρίσεων , χωρίς καμία διάκριση και να προωθήσει την ισότητα των δικαιωμάτων των αντρών και των γυναικών.  

Κατά συνέπεια, η Ομοσπονδία έχει ως υποχρέωση :

α) να διαδώσει στα μέλη και στο επαγγελματικό, κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, την γνώση αυτών των αρχών,

β) να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα μέλη της στις ενέργειες τους στα Κοινοβούλια, Κυβερνήσεις , αρμόδιες αρχές και κοινή γνώμη ώστε οι εθνικές νομοθεσίες να είναι ή να γίνουν συμβατές με αυτές τις αρχές και να εφαρμόζονται πραγματικά στο νομικό και κοινωνικό τομέα.  

                                  Άρθρο 3 – Αντικείμενο

Η Διεθνής Ομοσπονδία έχει ως αντικείμενο , αποκλείοντας κάθε πολιτική, θρησκευτική και φυλετική ανησυχία : 
α) να δημιουργήσει σχέσεις και ανταλλαγές μεταξύ γυναικών όλων των χωρών που ασχολούνται με νομικά επαγγέλματα ή που έχουν ασκήσει νομικά επαγγέλματα, κάτοχοι ενός νομικού πτυχίου ή διπλώματος ισοδύναμο στην χώρα τους.
β) να ενώσουν τις προσπάθειές τους ώστε όλα τα επαγγέλματα να είναι  προσιτά στις γυναίκες χωρίς καμία διάκριση , ούτε φύλου, ούτε πρόσβασης, ούτε προώθησης, ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες όσο και σε άντρες, να αποκτήσουν μια νομική κατάρτιση και να εργαστούν στην επιλεγμένη ειδικότητα.
γ) να συλλέξει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την νομική, οικονομική κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση των γυναικών στον κόσμο, και να τις διαδώσει ευρέως μεταξύ των μελών.
δ) να ενθαρρύνει την δημιουργία δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της καθώς και με άλλες διεθνείς γυναικείες οργανώσεις και με διεθνείς ενώσεις νομικών.
ε) να μελετάει το Δίκαιο , ειδικά από μια διεθνή σκοπιά, ειδικότερα αυτό που αφορά την κατάσταση των γυναικών.
στ) να προωθεί τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος
ζ) να εργαστεί για την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
η) να συμβάλλει στην διάδοση της ιδέας της ειρήνης στον κόσμο , ως απαραίτητη βάση για την επίτευξη ισόρροπης προόδου έχοντας επίγνωση της Ανθρωπότητας.

                                  Κεφάλαιο II

Έδρα, Γλώσσες και Έμβλημα

Άρθρο 4 – Έδρα

Η έδρα της Ομοσπονδίας είναι ο τόπος κατοικίας της τότε Προέδρου. Αναλαμβάνει όλες τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται για την αλλαγή της έδρας στην χώρα της.

                                  Άρθρο 5 – Γλώσσες

Η επίσημη γλώσσα της Ομοσπονδίας είναι η γαλλική, γλώσσα της ίδρυσης.
Οι γλώσσες εργασίας της Ομοσπονδίας είναι η αγγλική, η αραβική, η ισπανική, η ιταλική, η πορτογαλική, η ρώσικη και όλες οι άλλες γλώσσες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη ανάπτυξη των εργασιών. 

Άρθρο 6 – Έμβλημα

Το έμβλημα της Ομοσπονδίας είναι η εικόνα μίας γυναίκας που κρατάει και ένα κλαδί ελιάς και ένα νομικό βιβλίο, μέσα σ’ ένα κύκλο και όλο είναι χρώματος πράσινου.                             Κεφάλαιο ΙΙΙ

                               Μέλη

                 Άρθρο 7 – Είσοδος

1 – Κάθε άτομο που θέλει να είναι μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τον σκοπό της και να εργαστεί για να τον ολοκληρώσει.

2 – Υπάρχουν 3 ειδών μέλη, τα ενεργά, τα συνεργαζόμενα και τα επίτιμα.

3 – Μπορούν να γίνουν δεκτοί ως ενεργά μέλη οι :
  α) οι γυναίκες που ανήκουν στις οργανώσεις γυναικών δικηγόρων
  β)οι γυναίκες κάτοχοι ενός νομικού πτυχίου ή ενός πτυχίου ισοδύναμου στην χώρα τους, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει στην χώρα τους οργάνωση που να είναι μέλος της Διεθνής Ομοσπονδίας ή που να συνεργάζεται με την Ομοσπονδία.

4 – Μπορούν να γίνουν δεκτοί ως συνεργαζόμενα μέλη :
α) οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της νομικής ή οποιαδήποτε άλλου τομέα , είτε ατομικά είτε ως οργάνωση
β) κάθε πρόσωπο ανεξάρτητα από το φύλο του και την ακαδημαϊκή του κατάρτιση
γ) οργανώσεις ή ομοσπονδίες μεικτές αποτελούμενες από νομικούς

5 – Μπορούν να γίνουν δεκτά ως επίτιμα μέλη προσωπικότητες που με το κύρος τους, την μόρφωσή τους, την εμπειρία τους ή την θέση τους εκφράζουν την επιθυμία να συνεργαστούν με την Ομοσπονδία υποστηρίζοντας την και δείχνοντας με τις πράξεις τους την δέσμευσή τους στον σκοπό της Ομοσπονδίας.

                                  Άρθρο 8 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

1 – Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εργασίες.

2 – Μόνο τα ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα της ψήφου, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Το ίδιο ισχύει και για τις πρώην προέδρους και τα ιδρυτικά μέλη.

Τα ενεργά μέλη πρέπει να πληρώνουν μία εισφορά.

Τα συνεργαζόμενα μέλη και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαιοδοσία συμβουλευτική και όχι διαβουλευτική.

Τα μέλη της Ομοσπονδίας πρέπει  :
   α) να σέβονται τον σκοπό και το αντικείμενο της Ομοσπονδίας
   β) να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εργασίες της Ομοσπονδίας
   γ) να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντα για τα οποία έχουν εκλεγεί   
       και τις θέσεις για τις οποίες έχουν προταθεί
   δ) να σέβονται και να εφαρμόζουν το καταστατικό και τους       κανονισμούς  της Ομοσπονδίας.

  6 – Κάθε μέλος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου, να εκλεγεί σε καμία θέση, να είναι υποψήφιος ή να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στην εκλογική διαδικασία, εάν δεν έχει καταβάλλει την εισφορά του στην Ομοσπονδία, ως ατομικό μέλος ή ως οργάνωση.

                             Άρθρο 9 - Αποπομπή

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει την αποπομπή οποιουδήποτε μέλους εφόσον μετά από ένα διάστημα 6 μηνών άκαρπων προσπαθειών και αφού έχει ακούσει τις εξηγήσεις του:
α) εάν δεν έχει καταβάλλει την εισφορά του για τρεις συνεχόμενες χρονιές
β) εάν οι πράξεις του είναι αντίθετες από τον σκοπό και το αντικείμενο της Ομοσπονδίας ή προσβάλλουν την φήμη της.

2 – Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποφασίζει για την αποπομπή    
       κάθε μέλος που έχει παραιτηθεί.

                                        


                                      Κεφάλαιο  IV

                                  Εσωτερική Οργάνωση

                             Τμήμα I – Γενικοί Κανόνες

                                  Άρθρο 10 – Συνέδριο

Κάθε 3 χρόνια θα πραγματοποιείται ένα συνέδριο, ανοιχτό για κάθε άτομο μη μέλος της Ομοσπονδίας.
Οι τελικές αποφάσεις που θα έχουν εγκριθεί από το Συνέδριο θα παρουσιάζονται στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας υπό μορφή σύστασης.

Άρθρο 11 – Όργανα

Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι :
α) η Γενική Συνέλευση
β) το Συμβούλιο
γ)  το Προεδρείο
δ) η Επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού

Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται από μια Πρόεδρο, που εκλέγεται από τα μέλη του Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών των οργάνων της Ομοσπονδίας είναι διάρκειας τριών ετών.
Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.
Η θητεία της Προέδρου είναι ανανεώσιμη μόνο μία φορά.

Άρθρο 12 – Απαρτία

Όλες οι αποφάσεις όλων των οργάνων της Ομοσπονδίας γίνονται με σχετική πλειοψηφία, εκτός από αυτές της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν τις αποπομπές, το ποσό της εισφοράς, τις τροποποιήσεις του καταστατικού και την διάλυση της Ομοσπονδίας, για τις οποίες είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των δυο τρίτων.
Οι αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να παρθούν παρά μόνο ένα υπάρχει τουλάχιστον το 35% των μελών της.
Όλες οι αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας πρέπει να δημοσιεύονται και να γνωστοποιούνται στα μέλη της, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού.
Τμήμα  II – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13 – Ορισμός

1 – Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διαβουλευτικό όργανο της Ομοσπονδίας.
2 – Η Ομοσπονδία κάνει Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια , στο μέρος και στην ημερομηνία που πραγματοποιείται το Συνέδριο.


                             Άρθρο 14 – Σύνθεση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας που έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα τους.
Μόνο οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ψηφίσουν.
Οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται με τον εξής τρόπο:
α) Στις χώρες όπου υπάρχει μια ένωση μέλος της Ομοσπονδίας, η Ομοσπονδία επιλέγει ανάμεσα στα μέλη 3 αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση.
β) Στις χώρες όπου υπάρχουν πολλές ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας, αυτές πρέπει να συμφωνήσουν για να εκλέξουν ανάμεσα σε όλα τα μέλη τους 3 αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Στις χώρες όπου υπάρχει μία ή περισσότερες ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας και ατομικά μέλη, οι Ενώσεις και τα ατομικά μέλη πρέπει να συμφωνήσουν για να εκλέξουν ανάμεσα σε όλα τα μέλη τους 3 αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης.
δ)Στις χώρες όπου υπάρχουν μόνο ατομικά μέλη, θα εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος μέχρι εικοσιπέντε μέλη, δυο αντιπρόσωποι μέχρι πενήντα μέλη και τρεις αντιπρόσωποι από πενήντα μέλη και πάνω.
3-   Το όνομα όλων των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση πρέπει να  
       γνωστοποιηθεί στην Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον     
        30 μέρες πριν την διεξαγωγή της.
Σε περίπτωση που μια συμφωνία δεν είναι δυνατή, το Συμβούλιο θα καλεστεί και θα διαλέξει 3 αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση.Άρθρο 15 -  Καθήκοντα

Η Γενική Συνέλευση έχει ως καθήκον :
α) Να εκλέξει την Πρόεδρό του και τους δυο Γραμματείς
β) Να διορίσει τις Επίτιμες Προέδρους.
γ) Να εκλέξει τα μέλη  του Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής    Ελέγχου του Προϋπολογισμού
δ) Να σχηματίσει τις Διαρκείς Επιτροπές Εργασίας και να εκλέξεις τις Προέδρους της
ε) Να εκλέξει τις Γραμματείς της Επιτροπής Έκφρασης
στ) Να ακούσει τις τριετείς εκθέσεις της Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, των Προέδρων των Διαρκών Επιτροπών Εργασίας και των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μαζί με άλλες αρχές
ζ) Να αποφασίζει για τις προσφυγές σχετικά με τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας
η) Να εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και να αποφασίζει για τις αιτήσεις αποχώρησης μελών
θ) Να επιλέγει την θεματολογία των εργασιών κάθε τριετίας
ι) Να εγκρίνει τους λογαριασμούς.
ια) Να εγκρίνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 αρ.2
ιβ) Να αναθέτει στο Συμβούλιο αποφάσεις σε θέματα της αρμοδιότητας του
ιγ) Να εγκρίνει και να τροποποιεί τον εκλογικό κανονισμό
ιδ) Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 33
ιε) Να καθορίζει την ημερομηνία και τον τόπο του επόμενου Συνεδρίου
ιστ) Να συνεδριάζει πάνω σε θέματα που αυτή κρίνει αναγκαία

                                         Άρθρο 16 – Διεύθυνση εργασιών

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα διεξάγονται από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Θα επικουρείται από δύο Γραμματείς.

                                         Τμήμα ΙΙΙ – Συμβούλιο

                                         Άρθρο 17 – Ορισμός και Σύνθεση

Το Συμβούλιο διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας.
Αποτελείται από Συμβούλους εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, οι Αντιπρόεδροι, η Γενική Γραμματέας, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, η Ταμίας και η βοηθός της.
Θα υπάρχει ανώτατο όριο 10 Αντιπροέδρων. Τίποτα δεν εμποδίζει να μην καταλαμβάνονται όλες οι θέσεις.
Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται από τρεις εκλεγμένους συμβούλους.  Η χώρα καταγωγής της Προέδρου έχει εξίσου το δικαίωμα να έχει τρείς συμβούλους πέρα από την Πρόεδρο.
Οι  επίτιμοι Πρόεδροι, τα ιδρυτικά μέλη και οι πρώην Πρόεδροι της Ομοσπονδίας είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου.


Άρθρο 18 – Καθήκοντα

1- Το Συμβούλιο έχει ως καθήκον :
α) Να εκλέξει μεταξύ των μελών του την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τα μέλη του Προεδρείου.
β) Να ακούσει τις ετήσιες εκθέσεις της Προέδρου, των Αντιπροέδρων, της Γενικής Γραμματέας, της Ταμία, της προέδρου της Επιτροπής ελέγχου του Προϋπολογισμού, των προέδρων των Επιτροπών, των Γραμματέων επιτροπής έκφρασης, των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας και τις εθνικές εκθέσεις
γ) Να οργανώσει την εσωτερική δομή εργασιών της Ομοσπονδίας
δ) Να ακούσει και να εγκρίνει λογαριασμούς για το έτος
ε) Να καταρτίσει τον προϋπολογισμό
στ) Να δημιουργήσει Προσωρινές Επιτροπές Εργασίας και να διορίσει την Πρόεδρο και τα μέλη της.
ζ) Να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο στο να παίρνει κάθε απόφαση που κρίνει αναγκαία.
η) Να καθορίσει τον τόπο και την ημερομηνία της επόμενης συνάντησης και να σταματήσει την ημερήσια διάταξη
θ) Να σχολιάσει κάθε θέμα που κρίνει αναγκαίο.
2-  Μετά την επικύρωση της από την Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο :
       α) Λαμβάνει αιτήσεις προσχώρησης, τις εξετάζει και την εγκρίνει
       β) Αποφασίζει για τις αιτήσεις αποπομπής
       γ) Αποφασίζει για το ποσό των εισφορών
       δ) Εγκρίνει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό

                            

Άρθρο 19 – Υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου

Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν ως υποχρέωση :
α) ύστερα από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, να γνωστοποιούν στα μέλη των χωρών της τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο
β) Να διαδίδουν στις αντίστοιχες χώρες όλες τις πληροφορίες, τις εγκύκλιους, τα έγγραφα, τα δελτία που απευθύνονται σε αυτές από τα όργανα της Ομοσπονδίας
γ) Να υποβάλλουν στο Συμβούλιο μια ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της.
2-  Το Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει τις αρμοδιότητες κάθε συμβούλου που, προφανώς, δεν εκπληρώνει καμία από τις υποχρεώσεις της και που δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια ανικανότητα.
3 – Οι Σύμβουλοι που δεν μπόρεσαν να παραστούν προσωπικά σε καμία συνάντηση κατά την θητεία τους , εκτός από λόγους αποδεκτούς από το Προεδρείο, δεν μπορούν να ανανεώσουν την θητεία τους στο Συμβούλιο.

                             Τμήμα IV – Προεδρείο

                             Άρθρο 20 – Ορισμός και Σύνθεση

Το Προεδρείο είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας , αποτελείται από την Πρόεδρο, τις Αντιπροέδρους , την Γενική Γραμματέα, την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα, την Ταμία, την βοηθό Ταμία και μέχρι 12 μέλη, ώστε να διασφαλιστεί μια παγκόσμια εκπροσώπηση
 Οι πρώην Πρόεδροι είναι μέλη του Προεδρείου.


Άρθρο 21 – Καθήκοντα

Το Προεδρείο μεριμνεί στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου.
Το προεδρείο πρέπει :
α) Να προγραμματίζει τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας
β) Να ακούει και να εγκρίνει τις Εκθέσεις ή τις απόψεις των Διαρκών Επιτροπών Εργασίας
γ) Να διορίζει τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής
δ) Να διορίζει τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
ε) Να αποφασίζει για τις αιτήσεις ένταξης
στ) Να αποφασίζει για τις αιτήσεις αποχώρησης
ζ) Να καταρτίσει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου
η) Να καλέσει το Συμβούλιο , εάν το κρίνει αναγκαίο

Μετά την επικύρωσή του από το Συμβούλιο, μπορεί :
α) Να διορίσει τις εκπροσώπους της Ομοσπονδίας από κάθε εθνικό οργανισμό ή διεθνή, τοπικό ή εθνικό φορέα
β) Να συστήσει τις Προσωρινές Επιτροπές Εργασίας, που κρίνει αναγκαίες , και να διορίσει τις Προέδρους και τα μέλη
γ) Σε περίπτωση αποτυχίας, να διορίσει τις αναπληρώτριες Γραμματείς της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
4 – Εάν κριθεί απαραίτητο, το Προεδρείο μπορεί να λάβει άμεσα μέτρα σχετικά με θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα του Συμβουλίου και να αποφασίσει για επίκαιρα διεθνή θέματα , δεδομένου ότι αυτά έχουν σχέση με τον σκοπό και το αντικείμενο της διεθνής Ομοσπονδίας.

                             Τμήμα V -  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

                             Άρθρο 22 – Ορισμός και Σύνθεση

1 – Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι το όργανο της Ομοσπονδίας που ελέγχει το οικονομικό σκέλος.
2 – Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αποτελείται από μια Πρόεδρο και δυο Γραμματείς.

                             Άρθρο 23 – Καθήκοντα

1 - Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει ως σκοπό :
     α) Να ελέγχει τα λογιστικά της Ομοσπονδίας
     β) Να γνωμοδοτεί σχετικά με το ετήσιο σχέδιο του προϋπολογισμού
         και για τον προσδιορισμό του ποσού των εισφορών
     γ) Να παρέχει προτάσεις για την αύξηση των οικονομικών πηγών της   
         Ομοσπονδίας
2- Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού παρουσιάζει στο  
     Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση μια έκθεση της   
     δραστηριότητας της.

                            Κεφάλαιο V- Προσφυγές

                             Τμήμα Ι – Γενικές Αρχές

                             Άρθρο 24 – Γενικός Κανόνας

Όλες οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν.

                             Άρθρο 25 – Νομιμότητα

Όλα τα ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν.

                             Τμήμα ΙΙ – Διαδικασία

1-      Οι προσφυγές κατατίθενται εγγράφως με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στην Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να είναι δικαιολογημένες.
2-      Η προσφυγή πρέπει να αναφέρει την προσβαλλόμενη απόφαση, μια σύντομη έκθεση των λόγων προσφυγής αναφέροντας τις παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από αυτήν. Πρέπει όλα τα χρήσιμα έγγραφα που δικαιολογούν την προσφυγή να είναι συνημμένα και να αναφέρει την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Άρθρο 27 – Διαδικασία προσφυγής

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μόλις λάβει την προσφυγή, πρέπει να ενημερώσει , με επιστολή, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τα μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας, συντάκτες της προσβαλλόμενης απόφασης, που πρέπει να απαντήσουν και αυτοί με την σειρά τους, με τον ίδιο τρόπο μέσα σε 30 μέρες.

                                  Άρθρο 28 – Απόφαση

1-      Μόλις περάσει η προθεσμία των 30 ημερών, ο φάκελος παραδίδεται από την  Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης στις δυο Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης , η οποία θα συγκαλέσει μια συνάντηση για να αποφασίσει για την προσφυγή.
2-      Εάν είναι απαραίτητο, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει όλα τα έγγραφα ή διευκρινίσεις που κρίνει χρήσιμα για την προσφυγή.
3-      Η απόφαση των προσφυγής θα κοινοποιηθεί άμεσα στους ενδιαφερόμενους , με την μορφή επιστολής.

Άρθρο 29 – Προσφυγή στην Γενική Συνέλευση

1-      Εάν ο προσφεύγων δεν εκφράσει την διαφωνία του μέσα σε 30 μέρες από την λήψη της επιστολής, η απόφαση θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποδεκτή.
2-      Εάν , αντιθέτως, εκφράσει την διαφωνία του, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παρουσιάσει την προσφυγή στην επόμενη Γενική Συνέλευση που τελικά θα αποφασίσει.

Άρθρο 30 – Προθεσμίες

1-      Οι προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.
2-      Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κοινοποιήσει στο άρθρο 27 εντός 5 ημερών μετά την παραλαβή της προσφυγής.
3-      Η απάντηση των ενδιαφερόμενων, που αναφέρεται στο άρθρο 26, πρέπει να αποσταλεί εντός 15 ημερών της ημερομηνίας της παραλαβής της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.   
4-      Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 εντός 5 ημερών της παραλαβής της απάντησης των ενδιαφερόμενων.
5-      Η συνάντηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παρ.1 πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 90 ημέρες μετά την προσφυγή, εκτός ένα υπάρχει σοβαρός λόγος.

Άρθρο 31- Οικονομικά

1-      Το οικονομικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2-      Οι οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας προέρχονται από :
α) εισφορές
β) επιχορηγήσεις ή δωρεές
γ) άλλες πηγές και τρόπους χρηματοδότησης
                            Άρθρο 32- Εισφορές


1-      Υπάρχει μια σταθερή εισφορά για τα ενεργά μέλη. Πρέπει να καταβάλλεται πριν τις 30 Μαρτίου κάθε έτος.
2-      Το ποσό της εισφοράς καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο VI
Τροποποιήσεις του καταστατικού

Άρθρο 33 – Συντονισμός

Όλες οι προτάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να απευθύνονται στην Γενική Γραμματέα τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

                                    Άρθρο 34- Όρια

Καμία πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού δεν μπορεί να αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού.

                                    Άρθρο 35 – Διάλυση

Σε περίπτωση διάλυσης, το Προεδρείο θα συσταθεί σε Επιτροπή Διάλυσης, δουλεύοντας με βάσει τις οδηγίες της Γενικής Συνέλευσης.

                                    Κεφάλαιο VII – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

                                    Άρθρο 36 – Έναρξη ισχύος

Τα καταστατικά τίθενται άμεσα σε ισχύ, μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: