ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

legal opinion


Η legal opinion του αγγλοσαξονικού  δικαίου των συναλλαγών[1] αποτελεί  έννοια με χαρακτηριστικό αφενός τη δεσμευτικότητα ως προς τις συνέπειες σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται (στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή στους Δανειστές)[2].
Σύμφωνα με το λεξικό νομικών όρων Black  ( 7η έκδοση, 1999, σελ.1120) ως επιστολή νομικής γνωμοδότησης (legal opinion letter) ορίζεται ένα έγγραφο το οποίο συνήθως παράγεται κατ’ εντολή του εντολέα και  περιλαμβάνει την αντίληψη του δικηγόρου επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Οι παρέχοντες legal opinions νομικοί συνήθως ευθύνονται για τα όσα δηλώνουν και ασφαλίζονται κατάλληλα προς τούτο. Δεν παρέχεται η legal opinion πάντα προς τον εντολέα ή τον πελάτη αλλά στο πλαίσιο του δικαίου των συναλλαγών προς τον αιτούντα αυτήν προς όφελος της συναλλαγής. Η καταγωγή του θεσμού είναι αμερικανική και όπως μας λέει η θεωρία πολλές χώρες μέχρι πρόσφατα ήταν εχθρικές στο συγκεκριμένο νομικό προϊόν[3], [4]. O Sterba παραθέτει σημαντική αμερικανική νομολογία στο έργο του ιδίως ως προς την έννοια[5] αλλά και ως προς την ευθύνη του εκδότη[6] ενός legal opinion letter.
Το ελληνικό δίκαιο δεν απαγορεύει τέτοιου είδους υπηρεσία σε δικηγόρους στο πλαίσιο των περί εντολής διατάξεων.   
Tην έννοια αυτή γνωρίζουν καλά όσοι εντρυφούν στο δίκαιο των συναλλαγών.
Εσχάτως και οι περί τα Μνημόνια.


[1] Babb, Frank E.; Barnes, James G.; Gordon, Phillip; Kjellenberg, Evan M., Legal Opinions to Third Parties in Corporate Transactions; 32 Bus. Law. 553 (1976-1977), http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/busl32&div=36&id=&page=

[2] Freeman, John P., Current Trends in Legal Opinion Liability; 1989 Colum. Bus. L. Rev. 235 (1989)
[3] M. John Sterba, Jr., Legal Opinion Letters: A Comprehensive Guide to Opinion Letter Practice, Third Edition, Aspen Publishers, 2011 κεφάλαιο 1 από κοινού με τον Richard Dermott υπό τον γενικό τίτλο Τι είναι ένα legal opinion letter

[4] Richard R. Howe, the Duties and Liabilities of Attorneys in Rendering Legal Opinions, 1989 Colum. Bus. L. Rev. 283 (1989), http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/colb1989&div=15&id=&page=

[5] Prudential Insurance Co V. Dewey Ballantine,  Busby, Palmer & Wood, 80, N.Y. 2d 377, 385-386, 605 NE. 2d 318, 322- 23 (1992)

[6] Vereins- und Westbank A.G. V. Carter, 691 F. Supp. 704 (SDNY 1988)

Δεν υπάρχουν σχόλια: