ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και οι νέοι Κανόνες Διαιτησίας του 2012
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce– ICC) είναι ένας παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός, ένα αντιπροσωπευτικό  σώμα που ομιλεί εξ ονόματος των επιχειρήσεων απ΄όλους τους τομείς σε 130 χώρες. Προωθεί και υποστηρίζει την ελεύθερη διεθνή οικονομία, το διεθνές εμπόριο και τις  διεθνείς επενδύσεις. Η πεποίθηση του ΔΕΕ, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, είναι ότι το εμπόριο αποτελεί μία ισχυρή δύναμη για την επίτευξη ειρήνης και ημερών ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1919 και έχει μέλη του χιλιάδες επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε πάνω από 130 χώρες. Τοπικές εθνικές επιτροπές που λειτουργούν στις κυριότερες πρωτεύουσες του κόσμου, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στις αναπτυσσόμενες και στις υπό ανάπτυξη χώρες,  συντονίζουν τους προβληματισμούς της επιχειρηματικής κοινότητας  και μεταφέρουν και υποστηρίζουν στις κυβερνήσεις τους τις διαμορφωμένες από το ΔΕΕ επιχειρηματικές απόψεις.

Το ΔΕΕ μεταξύ άλλων, προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες με κυριότερη αυτή του  Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστήριο του ΔΕΕ, που θεωρείται το κορυφαίο διαιτητικό όργανο παγκοσμίως. Μια άλλη ζωτικής σημασίας υπηρεσία για τις  επιχειρήσεις είναι και το γραφείο του Δ.Ε.Ε. για τις τα «Εμπορικά Εγκλήματα», μια υπηρεσία που ασχολείται συνεχώς με την καταπολέμηση  των εμπορικών εγκλημάτων  που έχουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 2000 ειδικοί, εκπρόσωποι των μελών του ICC,  προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην επεξεργασία των θέσεων του ICC σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα και στην εκπόνηση των κανονισμών  και των προτύπων του που διέπουν το εμπόριο.

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του ICC ιδρύθηκε το 1926 και εκπροσωπεί τις απόψεις και τις θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας σε αυτό τον παγκόσμιο οργανισμό. Η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του ΔΕΕ απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους όλων (59) των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό και επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διεθνή εκπροσώπηση της Ελληνικής οικονομίας.

Συνέπεια της καθιέρωσης των Κανόνων διαιτησίας του ΔΕΕ υπήρξε η πρωτοφανής αύξηση της χρήσης της διαιτησίας για την επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών. Η διεθνής διαιτησία έγινε ένα πρότυπο και μια συνηθισμένη μέθοδος για την επίλυση των διαφορών των επιχειρήσεων. Στη χώρα μας πολύ συχνά διαφορές υπάγονται στους κανόνες διαιτησίας του με ευφάνταστη ποικιλία όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις συμβάσεις παραχώρησης που κυρώνονται με νόμο τα τελευταία χρόνια και ορίζουν τη Διαιτησία ως διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Σήμερα, το ΔΕΕ είναι γνωστό ως ένα από τα πιο διάσημα ιδρύματα για την επίλυση των διεθνών εμπορικών διαφορών και τους κανόνες της διαιτησίας είναι ένα από τα πιο σεβαστά και να εφαρμοστούν πηγές της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

II. Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Eμπορικού Επιμελητηρίου

Οι πρώτοι  κανόνες της Διαιτησίας του ΔΕΕ δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά και στα γαλλικά το 1922. Ο κανόνες διαιτησίας τροποποιήθηκαν  αντίστοιχα το 1927, 1931, 1933, 1939, 1947, 1955, 1975 και 1988. Η τελευταία τροποποίηση έγινε πρόσφατα και τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου του 2012.

Οι κανόνες της διαιτησίας  του ΔΕΕ  του  1998 εκδόθηκαν ως απάντηση στην εξελισσόμενη εμπειρία για τη διαιτησία του ΔΕΕ κα τις νομικές εξελίξεις στον τομέα. Στο πλαίσιο των εξελίξεων της παγκόσμιας οικονομίας οι  κανόνες διαιτησίας  του ΔΕΕ έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ως  συνέπεια αυτού η  προετοιμασία των νέων κανόνων διαιτησίας ξεκίνησε το 2009.   Σειρά επιτροπών εργάσθηκαν συστηματικά για χρόνια. Οι νέοι κανόνες παρουσιάστηκαν σε συνέδριο του ΔΕΕ στο Παρίσι από τις 12 - 13 Σεπτέμβριου του 2011.


(συνεχίζεται) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: