ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ελληνικό ΑΕ: άλλη μία ανώνυμη εταιρία στο χορό!

Ο θεσμός της Ανώνυμης Εταιρίας δοκιμάζεται εδώ και χρόνια στο βωμό της ιδιωτικοποίησης των κανόνων που διέπουν έργα, ακίνητα, υπηρεσίες, διαχείρηση γης, προμήθειες. Ενας νόμος του 92 έγινε το έναυσμα για τη δημιουργία της Εγνατία Οδός ΑΕ η οποία εσχάτως ολοκληρώθηκε και έκτοτε σειρά άλλων ανάλογων εταιριών συνέβαλαν στην πρόοδο της χώρας. Η μεταφορά από τους κανόνες του δημοσίου δικαίου στο ιδιωτικό, δεν απέτρεψαν το κοινοτικό δίκαιο να έχει ενεργό ρόλο στις εταιρίες αυτές. Εξάλλου η ιδιωτικοποίηση των κανόνων δεν είναι πλήρης όταν αφορά σε κοινόχρηστα πράγματα όπως ανέφερε το ΣτΕ με αφορμή τις παραλίες της ΕΤΑ ΑΕ.

Οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εταιριών αυτών δοκιμάζονται κάθε φορά καθώς οι υποκρυπτόμενες καταστρατηγήσεις προϋφιστάμενων ή υπέρτερων κανόνων επιβιώνουν με τρόπο που δεν είναι υπολογίσιμος στην αρχή.

Το δίκαιο περιβάλλοντος παίρνει το λόγο και διεκδικεί και αυτό με τη σειρά του το ρόλο που όλοι αποφεύγουν να του δώσουν. Τα πολιτιστικά αγαθά δυσκολεύουν τις εξελίξεις.

Αλλά η παρούσα συγκυρία παραβλέπει κάθε νομικό ορθολογισμό. Η φτώχεια βλέπεις επιβάλλει ακβορασίες για την επιτάχυνση της σωτηρίας της χώρας. Προστρέχει λοιπόν η χώρα στο τραπεζικό σύστημα για να της δώσει μια ανάσα ζωής. Και με γνώμονα τις απαιτήσεις του βαδίζει.

Ιδρύθηκε λοιπόν και η Ελληνικό ΑΕ αλλά και προσλήφθηκαν σύμβουλοι (προδήλως χωρίς διαγωνισμό όπως και οι λοιποί) για την προαγωγή του παλαιού αεροδρομίου στο Χασάνι.

Η Εταιρία αυτή θα γλυκοκοιτάξει τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 για τα ακίνητα και τις συμβάσεις που τα αφορούν. Θα συνυπάρξει με την "επιφάνεια" για να μην πωλήσει γη, θα εξοπλισθεί με φαστ τρακ ιδέες και λύσεις.

Θα προκαλέσει γνωμοδοτήσεις και δίκες σωρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: