ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Τέμπη- Ζαχάρω- Μεγαλόπολη: οι δρόμοι της φωτιάς!

Από τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 37 έως 44 (κήρυξη και άρση αναδάσωσης), 45 έως 61 (επιτρεπόμενες επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις) και 58 παρ. 2 του Ν. 998/1979 προκύπτει ότι σε περίπτωση καταστροφής ή αποψιλώσεως του δάσους ή της δασικής εκτάσεως από πυρκαϊά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, προερχόμενη είτε από ανθρώπινη ενέργεια είτε από φυσικά αίτια, είναι υποχρεωτική η κήρυξη της καταστραφείσης ή αποψιλωθείσης εκτάσεως ως αναδασωτέας και αποκλείεται η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε κατά νόμο επέμβαση στο δάσος πριν την καταστροφή του.
Για την εκτέλεση έργου υποδομής εντός εκτάσεως, η οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ελλείψει αντιθέτου ορισμού στο Ν. 998/1979 απαιτείται άρση της αναδασώσεως με πράξη που εκδίδεται εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η πράξη αυτή μπορεί είτε να προηγείται της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου υποδομής, που αποτελεί ήδη τη μελέτη της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979, είτε και να έπεται αυτής. Σε κάθε περίπτωση η έκδοσή της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επεμβάσεως στην έκταση αυτή.
Συνεπώς, πριν αρθεί η αναδάσωση και, περαιτέρω, πριν εκδοθεί άδεια επεμβάσεως, η οποία θα καθορίζει και τους σχετικούς όρους, απαγορεύεται οιαδήποτε υλική ενέργεια στην έκταση αυτή.
Αυτά ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πάγια νομολογία των δικαστηρίων στη χώρα μας.
Η πραγματικότητα είναι όμως διαφορετική.
Τα Νομικά Νέα υπενθυμίζουν απλώς τι ισχύει από τους νόμους των ανθρώπων ως τιμή στα καμένα δένδρα και ζώα που χάνονται. Ο νόμος επιβάλλει την αναδημιουργία της φύσης! Εμείς?

3 σχόλια:

marianaonice είπε...

Ax Ελένη μου, ποιός νοιάζεται τι λέει η νομοθεσία μας!
Έχουν βρει τον τρόπο τους και τα παράθυρά τους για να θησαυρίσουν από την ...καμμένη ζωή μας!!
Κρίμα για τα παιδιά μας!!
Μπράβο σου για την πολύ ωραία ενημέρωσή σου για τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν!
Καλό σου βράδυ.

Meropi είπε...

Ελένη μου καλημέρα. Πολύ ωραία η ανάλυση σου για τη νομοθεσία. Δυστυχώς η νομοθεσία δεν μας έσωσε μέχρι τώρα....

Ελένη Τροβά είπε...

Mαριάννα και Μερόπη θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δουλειά της νομοθεσίας δεν είναι να σώζει αλλά να εφαρμόζεται. Και γι'αυτό χρειάζονται οι άνθρωποι. Οι οποίοι αντί να κλαίνε και να θρηνούν μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή της. Ο καθένας μπορεί να βρει τον τρόπο ... αν δεν τον σταματήσει ο........τρόπος του νόμου. Ο νόμος το δίχως άλλο δεν είναι η μόνη λύση. Είναι όμως η καλύτερη που προσφέρει η κοινωνία μας, ακόμη και όταν είναι άδικη.
Και με την ευκαιρία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συχνά ο νόμος εφαρμόζεται. Και υπάρχουν κάποιοι που μοχθούν γι΄αυτό.