ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

09 Nov Η κατασκευαστική διαιτησία

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Πρόλογος: Παναγιώτης Πικραμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός

Συγγραφέας: Κάρμου Βασιλική, Οικονόμου Παναγιώτης, Τροβά Ελένη
Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα οριοθέτησης και συστηματικής επεξεργασίας της έννοιας της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική βιβλιογραφία. Με αναφορές στη διεθνή πραγματικότητα αλλά με επίκεντρο την ελληνική πρακτική, το ζήτημα της επίλυσης διαφορών κατασκευαστικού αντικειμένου με διαιτησία προσεγγίζεται από την οπτική των βασικότερων συστημάτων κανόνων διαιτησίας με παράθεση πλούσιου πρωτογενούς υλικού υπό την μορφή αδημοσίευτων, ως επί το πλείστον, διαιτητικών αποφάσεων.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου προσδιορίζεται η έννοια της κατασκευαστικής διαιτησίας τόσο σε σχέση με την ευρύτερη κατηγορία της εμπορικής διαιτησίας, όσο και σε σχέση με συγγενείς έννοιες, όπως η τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ αλλά και οι εν γένει εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών. Με αναφορές στους προβληματισμούς που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαιτητικής επίλυσης καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της κατασκευαστικής διαιτησίας στα έργα που διέπονται από το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το δικονομικό πλαίσιο της κατασκευαστικής διαιτησίας με συγκριτική ανάλυση των επιμέρους δικονομικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην διαιτητική επίλυση διαφορών από συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων και παρουσιάζεται το απάνθισμα των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν ανά θεματική ενότητα, σε αντιπαραβολή και με τη νομολογία των τακτικών δικαστηρίων, πολιτικών και διοικητικών. Τέλος, το τρίτο μέρος αφιερώνεται στο ουσιαστικό δίκαιο της κατασκευαστικής διαιτησίας στην Ελλάδα, όπου αναλύεται το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο στους διάφορους τύπους συμβάσεων με κατασκευαστικό αντικείμενο, και ολοκληρώνεται με θεματική αποδελτίωση της νομολογίας τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.
Η έκδοση συμπληρώνεται από πίνακα αποφάσεων τόσο των τακτικών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, όσο και διαιτητικών δικαστηρίων που έκριναν επί κατασκευαστικών διαφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το έργο προλογίζει ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ. και πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός.|Δείτε τα περιεχόμενα|
νεο βιβλίο μας

1 σχόλιο:

chevalier rosana είπε...

Γρήγορη χρηματοδότηση μέσα σε 48 ώρες εκ των προτέρων χωρίς χρέωση
Το συστήνω σε όλο τον κόσμο, το ποσοστό είναι χαμηλό.
Η πλειοψηφία της ανάγκης για την Τράπεζα, προτού να έχοντας μια πιστωτική κάρτα,
με εύκολο. Εάν ισχύουν οι συνθήκες που χρειάζονται χρηματοδότηση
για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας, για αγορά αυτοκινήτου.
για την αγορά του κινήματος, για τη δημιουργία της επιχείρησής σας.
για μεγαλύτερες αμφιβολίες σας σχετικά με τις προσωπικές ανάγκες. Θα προσφέρουν τα προσωπικά δάνεια που κυμαίνονται από 5000 € έως 250.000 ευρώ, με απόδοση τοκομεριδίου 3% επιτόκιο, ανεξαρτήτως ποσού.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου σε μου διεύθυνση και καθορίστε στις εφαρμογές σας είναι έτοιμο, το ακριβές ποσό που θέλετε, και την ημερομηνία.
Εδώ είναι η διεύθυνσή μας? rosanachevalier56@Gmail.com