ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Oλίγα για τις δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα

λέγαμε πώς με την έλευση του Μάρτη ο νόμος των δημοσίων έργων θα άλλαζε ριζικά σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΑΔΗΣΥ. Με προβληματισμούς και ανησυχίες φυσικά.
Ομως όχι. Ο Μάρτης ήρθε και σιωπή. Για κάμποσο καιρό σκοτάδι.
Με το νόμο της ανθρωπιστικής κρίσης διαβάσαμεΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4320/2015 («Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κ.λπ.»), με το άρθρο 37 του οποίου παρατείνεται, έως 31.12.2015, η έναρξη ισχύος του Ν. 4281/2014, ο οποίος περιελάμβανε και διάταξη καταργητική του άρθρ. 25 Α Ν. 3614/2007 (δυνατότητα υπαγωγής στη Διαιτησία).

Ο Ν. 4320/2015 έχει άμεση ισχύ από την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, δηλαδή ισχύει από 19.03.2015.(…)

 Άρθρο 37

 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:

 «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

 2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:

 «8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.»

 3. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

(…)

 Άρθρο 46

 Έναρξη Ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

"

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και η ανετοιμότητα των υπηρεσιών οδηγούν σε αναστολή του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Νέο πλαίσιο, από το μηδέν, φαίνεται πως θέλει η κυβέρνηση. Τι συζητήθηκε με τους εργολάβους.
Στον πάγο μέχρι το 2016 θέλει να βάλει η κυβέρνηση τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο κοινοτικές οδηγίες και είχε ψηφιστεί το περασμένο καλοκαίρι. Την ίδια τύχη έχουν και οι ρυθμίσεις για την αγορά των δημοσίων έργων που είχε προωθήσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υποδομών υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Την προηγούμενη Παρασκευή, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργοληπτικών οργανώσεων, κατέστη σαφές πως προωθείται «νομοθετικός τρόπος ανάκλησης – αναστολής του νόμου 4281/2014».
Η χρονική διάρκεια αναστολής «είναι απροσδιόριστη» με πιθανότητα να είναι «μέχρι την 1η-1-2016». Σύμφωνα, μάλιστα, με τους παρισταμένους στη σύσκεψη, η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει πλήρως το νόμο, αλλά επιλέγει την αναστολή «για λόγους ισορροπιών όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και τις υποχρεώσεις της».
Η αναστολή ήταν απαραίτητη καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα του νόμου 4281/2014, ενώ ούτε οι υπηρεσίες απέκτησαν την τεχνολογική και οργανωτική υποδομή ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις του νόμου. Οι εργολάβοι υποστήριζαν εδώ και εβδομάδες πως αν δεν υπάρξει αναστολή οι διαγωνισμοί του Δημοσίου θα ήταν στον αέρα. Τελικά αποφασίστηκε να ανασταλεί η εφαρμογή του νόμου και προτάθηκε να ανασταλούν όσοι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από την 1η Μαρτίου γιατί από την ημερομηνία αυτή έπρεπε να ισχύει ο νόμος 4281/2014 (πράγμα που δε συνέβη αφού απουσίαζαν τα προεδρικά διατάγματα…).
Οι εργολάβοι υποστηρίζουν και η κυβέρνηση φαίνεται πως αρχικά αποδέχεται (είναι άγνωστη η στάση που θα τηρήσουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) να τεθεί οριστικά στο ψυγείο το νομοσχέδιο που είχε προωθηθεί επί Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης. Προτείνουν να ξεκινήσει από το μηδέν η δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο, όπως λένε, θα ενσωματώνει και τις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες (κάτι το οποίο δεν γινόταν με το προηγούμενο νομοσχέδιο).
Το νέο πλαίσιο για τους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών του Δημοσίου σχεδιαζόταν επί χρόνια από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών. Στόχος του ήταν, μεταξύ άλλων, η κατάργηση όλων των ειδικών καθεστώτων για τις προμήθειες διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών του Δημοσίου (από τα νοσοκομεία, μέχρι τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Προβλέπει πως οι κανόνες του παιχνιδιού θα είναι ίδιοι, ανεξαρτήτως δημοσίου οργανισμού, τόσο για τους διαγωνισμούς πάνω από τα κοινοτικά όρια (σήμερα 130.000 για τις προμήθειες και 5.000.000 ευρώ για τα έργα) όσο και για τους διαγωνισμούς κάτω από τα κοινοτικά όρια, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα για απλοποιημένες διαδικασίες σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμό κάτω από τα κοινοτικά όρια.
Η αναστολή του σημαίνει πως διατηρείται το καθεστώς των περίπου 400 διαφορετικών νομοθετημάτων που διέπουν σήμερα την ανάθεση κρατικών συμβάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται πολύπλοκη και δύσκολη η συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, άρα να μειώνεται ο ανταγωνισμός και να εμφανίζονται μόνο οι «εξοικειωμένοι» στις διαγωνιστικές διαδικασίες, με εμφανή ζημία του Δημοσίου."

Εν τω μεταξύ ο χρόνος προσαρμογής μας στις νέες οδηγίες περνά με ταχείς ρυθμούς.
Τι να πρωτομελετήσει κανείς!
είναι ίσως η πρώτη φορά που τόση νομική ανασφάλεια αφορά ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομία θέμα.
Από σήμερα θα ασχοληθούμε κάπως δυναμικά με το ζήτημα καθώς η ανασφάλεια δικαίου καραδοκεί.

Οσο για τη Επιτροπή Ανταγωνισμού που ερευνά με ζήλο τη διαφθορά και τις συμπράξεις των εργολάβων ας αναρωτηθεί τη σημασία της τόσης ρευστότητας και της ανασφάλειας για να καταλάβει γιατί ενίοτε υφίσταται "και του στραβού το δίκαιο". Υπό την έννοια αυτή θα περιμέναμε αντί να πιέζει μονόπλευρα την ιδιωτική αγορά να κοιτάξει και προς την μεριά των αναθετουσών αρχών που παίζουν στο συγκεκριμένο έργο πρωταγωνιστικά. Διότι για το ταγκό θέλει δύο χορευτές!

\Δεν υπάρχουν σχόλια: