ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Προαιρετικό πρωτόκολλο για τα δικαιώματα του παιδιού


Μέχρι στιγμής, τη Συνθήκη έχουν επικυρώσει δέκα χώρες
εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη σε σχέση με το ζήτημα των δικαιωμάτων του Παιδιού! Το προαιρετικό πρωτόκολλο καθιστά ουσιαστικότερα τα εξαγγελτικά προς ώρας δικαιώματα και δίδει στον περιορισμένα ικανό προς δικαιοπραξία ένα δικαίωμα το οποίο μέχρι τούδε ήταν αδιανόητο για το δίκαιο.
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1989, είναι η πιο ευρέως επικυρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αντικατοπτρίζει τη συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων του κόσμου ότι υπάρχουν ορισμένα ελάχιστα πρότυπα που κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει.
23 Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, χαιρέτισαν το νέο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας καταγγελίας για παραβίαση των δικαιωμάτων τους, στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRD).
Το Πρωτόκολλο επιτρέπει στα παιδιά ή τους αντιπροσώπους τους να υποβάλλουν επίσημες καταγγελίες στην Επιτροπή και αυτή αφού τις εξετάσει θα αποφασίσει αν πρέπει να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με το Πρωτόκολλο τα παιδιά τοποθετούνται νομικά σε ίδια θέση με τους ενήλικες, σχετικά με τις διεθνείς συνθήκες. Ωστόσο, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους μόνο αν η κυβέρνησή τους έχει επικυρώσει τη Συνθήκη και αν έχουν ήδη εξαντλήσει όλες τις νομικές επιλογές στη δική τους χώρα.
Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χειροκρότησαν αυτή τη δέσμευση για βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών στη δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι ''με το νέο αυτό Πρωτόκολλο, η Συνθήκη θα δώσει φωνή στις καταγγελίες των παιδιών και θα τα βοηθήσει στην αποκατάσταση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους". Μέχρι στιγμής, τη Συνθήκη έχουν επικυρώσει δέκα χώρες.

Το Τρίτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Επικοινωνίας προστατεύει ρητά το δικαίωμα των παιδιών για την αποκατάσταση παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους. Με την επικύρωση σήμερα από την Κόστα Ρίκα, το κρίσιμο νομικό εργαλείο θα τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2014.
Σύμφωνα με το πρόσφατα επικυρωμένο πρωτόκολλο, μεμονωμένα παιδιά ή ομάδες παιδιών θα είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελίες για συγκεκριμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα παιδιά σε ένοπλες συρράξεις και από το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνογραφία και την παιδική πορνεία.
Το Τρίτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο θα ενισχύσει τη λογοδοσία, βοηθώντας όχι μόνο να εντοπιστούν κενά στα δικαστικά συστήματα για τα παιδιά σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τη στήριξη των ανεξάρτητων οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα σε διεθνές επίπεδο. Το Νοέμβριο το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ (UNHRC) δημοσιοποίησε 60σελιδη έκθεση σύμφωνα με την οποία, τα παιδιά των προσφύγων της Συρίας υποφέρουν από ψυχολογικά τραύματα λόγω του εμφυλίου πολέμου που μαίνεται στη χώρα, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 120.000 άτομα.

Σύμφωνα με το νέο Πρωτόκολλο, μόνο τα παιδιά των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τη Διαδικασία Επικοινωνίας μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Όλα τα κράτη μέλη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των τριών προαιρετικών πρωτοκόλλων της, έχουν την υποχρέωση να καταστήσουν προσιτούς αυτούς τους μηχανισμούς για όλα τα παιδιά, με ιδιαίτερες προσπάθειες όσον αφορά τα περισσότερο ευάλωτα σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παιδιά, τα ιδιαίτερα αποκλεισμένα και περιθωριοποιημένα παιδιά, όπως τα παιδιά με αναπηρίες και τα παιδιά αυτοχθόνων και μειονοτήτων.
Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να λάβει μέτρα για την προστασία από αντεκδίκηση, των παιδιών που καταθέτουν καταγγελίες, ζητώντας από το κράτος να λάβει προσωρινά μέτρα για την προστασία του παιδιού ή της ομάδας των παιδιών. Σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος βρεθεί να έχει παραβιάσει τη Σύμβαση, το κράτος θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις συστάσεις που έχει κάνει η Επιτροπή.
Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελείται από 18 διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης και των Προαιρετικών Πρωτοκόλλων των κρατών μελών.
Οι χώρες που έχουν επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, έως σήμερα, είναι οι εξής: Αλβανία, Βολιβία, Γκαμπόν, Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Σλοβακία και Κόστα Ρίκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: