ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

Και η διαφθορά ΤΕΖΑ!

Διαφθορά? ΕΔΩ Α-Π-Ο-Κ-Λ-ΕΙ-Ε-Τ-ΑΙ

Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα προίκισε τη χώρα μας με έναν εκτεταμένο αριθμό θεσμών, οργάνων και διαδικασιών που έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ηθικής του κράτους, την εξάλιψη της διαφθοράς και της απάτης και την δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα προστατεύει με κάθε τρόπο τον πολίτη από διαδικασίες αμφίβολης κρατικής ηθικής.


Τόσα που είναι να απορεί κανείς πώς επιβιώνει η διαφθορά με τόσα μέσα πάταξής της...
Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά

Ανεξάρτητα τέλος από τα διάφορα θεσμικά σχήματα που προβλέπει γενικά η νομοθεσία ρυθμίζονται και ειδικά όργανα εσωτερικού ελέγχου κατά της διαφθοράς όπως η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό την πάταξη των κρουσμάτων διαφθοράς στην Ελληνική Αστυνομία. Εδρεύει στην Αθήνα και η αρμοδιότητά της επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει παράρτημα αυτής, η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, που επιλαμβάνεται περιστατικών κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Λειτουργεί με ειδικό θεσμικό νομικό πλαίσιο (Ν. 2713/99 - Ν. 2800/2000) και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εποπτεύεται στα ανακριτικά της καθήκοντα από Εισαγγελέα Εφετών και αναφέρεται κατ` έτος, δια του Διευθυντού της, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Επίσης, συνεργάζεται με την Επιτροπή Διαφάνειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ορίζεται για μια τριετία, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση της ηγεσίας του Σώματος και ύστερα από ακρόαση και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με το άρθρο 2 του Ν. 3103/2003 η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας επιλαμβάνεται και σε αδικήματα χρηματισμού και εκβίασης που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ύπαρξη εξειδικευμένων εσωτερικού ελέγχου για την πάταξη της διαφθοράς αποτελεί φαινόμενο που άνθισε και σε επίπεδο κοινοτικών οργάνων όπως ήδη διαπιστώθηκε προκαλώντας και μια ενδιαφέρουσα νομολογία σχετικά.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αποτέλεσε σε επίπεδο Κοινοβουλίου την εγγυητική επιτροπή που θα διασφάλιζε τα δημόσια ήθη. Είναι ειδική μόνιμη επιτροπή το καθεστώς της οποίας ρυθμίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρα 43 Α και 138 Α). Σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής στην αρχή κάθε τακτικής Συνόδου, ο Πρόεδρος της Bουλής συνιστά τις εξής μόνιμες ειδικές επιτροπές: α) Mόνιμη επιτροπή απόδημου ελληνισμού. β) Mόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. γ) Mόνιμη επιτροπή αποτίμησης τεχνολογίας. δ) Μόνιμη επιτροπή ισότητας και δικαιωμάτων του ανθρώπου

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη ιδρύθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2477/97. Ηδη διέπεται από ειδική ρύθμιση του ισχύοντος Συντάγματος και διέπεται από το ν. 3094/03. Σύμφωνα με το νόμο 3094/ 03 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις η ανεξάρτητη αρχή "Συνήγορος του Πολίτη" έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτελώντας το ρόλο του οφείλει να προασπίζεται την πάταξη της διαφθοράς στη διοίκηση και να συνηγορεί υπέρ του πολίτη ο οποίος πάσχει από αυτήν.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Με το νόμο 3074/02 (ΦΕΚ Α΄296/4.12.2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» συστήθηκε θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων δια φθοράς και της κακοδιοίκησης.

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Με το ν. 2477/97 ιδρύθηκε στο άρθ. 6 αυτού Σώμα Επιθεωτηρών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητα τη διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών΄με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδίως δε την επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Σώμα αναβαθμίσθηκε με το ν. 3074/02 (ΦΕΚ Α΄296/4.12.2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» οπότε δόθηκε έμφαση στις αρμοδιότητές του στην επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών. Με το νόμο αυτό το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. καθίσταται ένα υπερόργανο με ελεγκτικές αρμοδιότητες ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και εξουσιών.
Και εδώ σταματούν οι εθνικοί θεσμοί. Διότι έπονται και οι κοινοτικοί.
Μα είναι δυνατό να υπάρχει διαφθορά με τόσα όργανα καταπολέμησής της?

2 σχόλια:

Joanne είπε...

k.Ελένη σας χαίρομαι που νομίζεται ότι η διαφθορά είναι κατσαρίδα και με ένα ΤΕΖΑ τελειώσαμε.Οσο ποιο πολλή νομοθεσία, και όργανα κρατικά, τόσο ποιο μεγάλη διαφθορά,που δεν περπατά
μόνη της έχει για στυλοβάτη της το ίδιο το κράτος.Οι νόμοι χρησιμοποιούνται για τις μειονεκτικές
ομάδες πληθυσμού, και σ αυτούς βρίσκουν να τους εφαρμόσουν.
Ξέρω ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα(υγεία) διοχετεύτηκαν από νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας και χωρίς την άδεια του προσώπου κυκλοφόρησαν.Το άτομο κατέφυγε στον συνήγορο του πολίτη και παρότι έχουν περάσει δύο χρόνια απάντηση από τον προστάτη, την ανεξάρτητη αρχή, απάντηση δεν πήρε,το μόνο που έλαβε ήταν ένα έγγραφο που τον ενημέρωνε ότι η αίτησή του πρωτοκολλήθηκε και ότι έχει ανατεθεί στην τάδε συνεργάτη του πολίτη.
Οι ελπίδες κ Ελένη λίγες, μπάχαλο,
παντού κυκλώματα παντού λαμόγια,
ο πολίτης που ζητά το δίκιο του δεν το βρίσκει από την σαπίλα που είναι παντού εκείνο, που θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι είναι να μοιράζουμε παντού ρουσφέτια , για να εξυπηρετηθούμε και φακελάκια για να βρούμε το δίκιο μας.
Μα είναι δυνατόν να μιλάτε ότι η διαφθορά πεθαίνει με την νομοθεσία,εμείς μπορούμε να αλλάξουμε και να διεκδικούμε το δίκιο μας στριγκλίζοντας,γιατί ίσως οι κραυγές μας φοβίσουν τους διεφθαρμένους και σταματήσουν να μας ρουφούν το αίμα σαν δράκουλας των Ημαθίων.

Ελένη Τροβά είπε...

Το πάθος σας κάνει να χάνετε το χιούμορ σας!!!
Εχετε δίκαιο όμως στο πάθος σας και σας καταλαβαίνω.
Προφανώς δεν λέμε ότι η διαφθορά εξαφανίζεται με νόμους!!!