ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Ζαχάρω, 2-3 πράγματα που ξέρω γι'αυτήν

Κυρώθηκε τον αύγουστο του 2007 από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος που κυρώνει τη ρύθμιση της σύμβασης παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο ΒΔ Πελοποννήσου.

Παρατίθενται απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιούλιο για τον αυτοκινητόδρομο ΒΔ πελοποννήσου.
Ο νόμος έχει ψηφισθεί, αν δεν κάνω λάθος, των μήνα αύγουστο του 2007

«Σε όλα τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα σημεία, σε μήκος 30 χλμ. και ειδικότερα στις θέσεις Επιτάλιο, Σαμικό, Ζαχάρω, Καλό Νερό, Κοπανάκι, ακολουθείται εντελώς νέα χάραξη.»

Εξάλλου…

«Στο τμήμα από Πύργο μέχρι Τσακώνα με βάση τον χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο, το ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό περιβάλλον, ακολουθήθηκε χάραξη πεδινή δια της υπάρχουσας Ε.Ο. ή παραλλαγή αυτής, όπου υπήρχε χάραξη με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ή όπου υπήρχαν άλλα εμπόδια.
Εξαιρετικά στις περιοχές με ανάπτυξη παρόδιας δόμησης, η μορφή του έργου καθορίσθηκε έτσι σε όρυγμα για περιορισμό των επιπτώσεων με παράπλευρο οδικό δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας.
Ειδικά για το τμήμα Καϊάφα – Ζαχάρω κατά την εξέταση τριών εναλλακτικών λύσεων του αυτοκινητοδρόμου λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
· Γεωλογικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την αποφυγή επισφάλειας τόσο του έργου όσο και του περιβάλλοντος
· Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή της Λίμνης Καϊάφα
· Οικιστική ανάπτυξη της περιοχής διέλευσης εντός ή/και εκτός σχεδίου στην περιοχή της Ζαχάρως
· Η υπάρχουσα Σιδηροδρομική Γραμμή.
Με τα ανωτέρω δεδομένα ως επικρατέστερη λύση κρίθηκε η αναβάθμιση της Υφιστάμενης Εθνικής Οδού για τους εξής λόγους:
α. Αποφυγή άλλης τομής στην ανατολική της υφιστάμενης οδού περιοχή που είναι επίσης ενταγμένη σε NATURA 2000 και στην ίδια περίπου ζώνη με τη σιδηροδρομική γραμμή και επομένως αποφυγή νέας επέμβασης στο φυσικό Περιβάλλον.
β. Αποφυγή μη αναστρέψιμων καταστροφών στο σύστημα των υπογείων υδροφόρων οριζόντων που τροφοδοτούν την Λίμνη Καϊάφα, λόγω της αναγκαίας τομής τους από τις δύο μεγάλες σήραγγες της ανατολικής διέλευσης του δρόμου.
γ. Με την υπογειοποίηση του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Λίμνης Καιάφα επιτυγχάνεται η ενοποίηση της Λίμνης με την παραλιακή ζώνη.
δ. Προσέγγιση της Λίμνης Καϊάφα από τους διερχόμενους ή επισκέπτες με οχήματα ή και μέσω του παρακείμενου σιδηροδρομικού σταθμού με διαμόρφωση κατάλληλου χώρου στάθμευσης.
ε. Αποφυγή καταστροφής φυσικού περιβάλλοντος με χρησιμοποίηση της ήδη αποψιλωμένης ζώνης.
στ. Η εγκεκριμένη χάραξη αποτελεί ήπια επέμβαση στην περιοχή με μειωμένα επιχώματα και σχεδόν καθόλου ορύγματα με τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
ζ. Στην περιοχή της Ζαχάρως εγκαταλείπεται η υφιστάμενη Ε.Ο. με νέα χάραξη του αυτοκινητοδρόμου δυτικά της πόλης που παρακάμπτει πλήρως την πόλη, χρησιμοποιώντας διάδρομο όπου δεν υπάρχουν κτίσματα στην εκτός σχεδίου περιοχή της πόλης, πλησίον της Σιδηροδρομικής Γραμμής.

Ουδέν σχόλιον

2 σχόλια:

nikolaou eirini είπε...

Την αξία της περιοχής και για τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης δεν αγνοούσαν καθώς φαίνεται οι οικονομικοί φορείς του τόπου, οι κάτοικοι της περιοχής αλλά ούτε και αυτός ο ίδιος ο "τόπος" μας..Το κτήμα Ζαχάρως στην Ηλεία υπάγεται στην κατηγορία "φιλέτα του δημοσίου" τα οποία θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί το δημόσιο με τον πλεόν επωφελή για το "κοινό καλό" τρόπο. Και την επομένη των πυρκαγιών η ΚΕΔ σπεύδει να ανακοινώσει ότι προτίθεται να αξιοποιήσει άμεσα τα ακίνητα αυτά του Δήμου Ζαχάρως . Με τα οφέλη από την εκμετάλλευση ο « Δήμος, με τη διαχείριση των επενδύσεων αυτών, στοχεύει στη βελτίωση και ενδυνάμωση της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης, μέσω της δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και χώρων αναψυχής.». Στην ίδια τουριστική ανάπτυξη θα καταλήγει και το νέο εθνικό οδικό δίκτυο…στην αιειφόρο ανάπτυξη …Στον «κόμβο Ζαχάρως»…

Ελένη Τροβά είπε...

Είναι αξιοσημείωτο ότι εδώ και μερικές κυριακές (πριν και μετά τις φωτιές) στην Καθημερινή της Κυριακής εμφανίζονται πωλούμενα από μεσίτη 100 και 40 αντίστοιχα στρέμματα στη Ζαχάρω!